• มีความสามารถในด้าน Programming เช่นภาษาC#, VB.Net
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สามารถเขียน/ดูแล program บน IBM AS/400

4 hours ago

 

Applied
 • Full time, Permanent, English & Thai skill
 • Customer Service, Call Center
 • Good salary & benefit

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Accounting
 • At least 7 years experience in Accounting
 • Work at Head Office, Sathorn

4 hours ago

 

Applied
 • Degree preferably in Marketing, Finance
 • Strong research and analytical skills
 • Excellent written and oral English skills

4 hours ago

 

Applied
 • Lead and campaign Management support
 • Campaign Management
 • Business Retention Management

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance
 • Regular analyze company & PD situations
 • Good at independent and team work

4 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, male or female, aged 38-50 years
 • Bachelor’s degree or MBA in relevant fields
 • At least 10 years of experience

4 hours ago

 

Applied
 • va, Microsoft, or PHP development tools in app.
 • JAVA, JSP/JSF, JavaBean, Servlet, J2EE, AJAX, C#,
 • ASP.NET, VB.NET, PHP, and/or Crystal Report.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years of experience in information security
 • system, network and application security
 • Experience in Insurance business is a plus

4 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน IT Infrastructure

4 hours ago

 

Applied
 • Embedded Value & Value of New Business
 • Gross Premium Reserve
 • Model development

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University Graduate or equivalent degree
 • Experience in supervising/leading a team
 • English literacy

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science, Mathemati
 • At least 1 year experience in software developme
 • Knowledge of XML, AJAX, Query, Report tools as

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Data support
 • Sales support
 • Support sales team

4 hours ago

 

Applied
 • อายุ 22-35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมและจัดเตรียมเอกสารประชุม
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทุกสาขา

4 hours ago

 

Applied
 • bookkeeping and maintain accounting records
 • Manage the petty cash fund
 • Manage accounts payable and accounts receivable

4 hours ago

 

Applied
 • Daily active with social network site
 • Content strategy,conduct digital content campaign
 • 5 years experience in digital marketing/content

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Guarantee bonus 2 months
 • Performance bonus average 2 months
 • Career advancement

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Claims
 • Lost Adjuster
 • Underwriting

4 hours ago

 

Applied
 • Accounting
 • Tax
 • Finance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 6 ปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English of both spoken and written
 • Good communication, organised, good team player
 • 5-day work week from 8.30AM. - 5.30PM.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 3-5 years working experience in Property
 • Good command of Spoken and written in English

4 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน

4 hours ago

 

Applied
 • 3 years of experience in Marketing promotion
 • Experience in Marketing & Sales campaigns
 • Self-driven, open and positive mind-set

4 hours ago

 

Applied
 • WEB API : SOAP , RESTful , JMS, XML
 • การทำการพัฒนาระบบ โปรแกรมให้มีมาตรฐาน
 • การแก้ไข อัพเดต และ/หรือ พัฒนาระบบ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Team Leader
 • Telesales
 • Insurance

4 hours ago

 

Applied
 • 2 years of experiences in Java Development
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Good command of English and SQL

4 hours ago

 

Applied
 • Web Application
 • Business Analyst
 • UAT

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Implementation on Core Insurance
 • Experienced from software vender
 • Good command of English

4 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • In depth knowledge of the Insurance industry.
 • 5-7 years of solid experience.
 • Very good English communication.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • In depth knowledge of the Insurance industry.
 • 5-7 years of solid experience.
 • Very good English communication.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Use the relationships with dealer Management
 • day to day management of the national sales team
 • Minimum 3-5 year experience business development

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male/Female age not over 30 years old
 • 8 years experience in IAR insurance field
 • Strong knowledge of MFG fields

4 hours ago

 

Applied
 • Strong interpersonal
 • Good communication skill
 • Experiences in Human Resource / Recruitment

4 hours ago

 

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • อายุงานขั้นตำ 5 ปี
 • อายุมากกว่า 35 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good communication skill in native language
 • High level of interpersonal skills
 • University graduate in Marketing

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านรับประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด
 • มีประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยทางทะเล
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านสินไหม (Non-Motor)
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ Engineer Industry
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in marketing or equivalent position.
 • Previous experience of managing a function.
 • Telemarketing would be an advantage.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied