• ปริญญาตรีขึ้นไปไม่ต้องมีประสบการณ์
 • ชอบเรียนรู้ รักงานบริการ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีสิทธิ์เข้าอบรม สอบประกาศนียบัตรสากลด้านไอที

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • พบปะติดต่อและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
 • โบนัสและคอมมิชชั่น
 • เงินเดือน ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์

24 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Do business plan
 • Do Business analysis
 • Create idea for doing new busuness

24 mins ago

 

Applied
 • Talent Supply Chain Manager
 • Talent Pool Strategist
 • Human Resources Management

24 mins ago

 

Applied
 • Male / Female age between 30-35 years old
 • Bachelor degree or higher in Computer Engineering
 • Good command in English

25 mins ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Telecommunication.
 • Experience in cisco networking, cisco voice.
 • Certifications : CCNA Voice, CCNP, CCDP or related

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/โท สาขาบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
 • มีความรู้ในงานด้าน HRD, แรงงานสัมพันธ์ และกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR ประมาณ 10-15 ปี

25 mins ago

 

Applied
 • Experience: Experience in Receptionist
 • Experience in basic financial would be advantage
 • Good Knowledge of Office Application

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • test processes maintaining test scenarios
 • test cases and test steps,Query and Oracle PL/SQL
 • SQL Statement, Store Procedure

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 4 years experience in testing software
 • Strong with JAVA Programming
 • Excellence English Communication

25 mins ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 45,000 – 60,000 บาท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

25 mins ago

 

Applied
 • Web Development Languages: HTML, CSS
 • Database Management Systems: SQL Server
 • Familiar with Software Development Life Cycle

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 3 – 5 ปี
 • มีความชำนาญเกี่ยวกับ GL / Tax / BOI

25 mins ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science or related fields.
 • 5 years experiences in SAP Implementation.
 • Good command in English.

25 mins ago

 

Applied
 • 3+ years of strong experience in SEO
 • Extensive knowledge of HTML/CSS
 • To work within international environment

25 mins ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • procurement,purchase,จัดซื้อ,ธุรการ,แอดมิน
 • ผู้จัดการ,manager,purchasing,purchasing manager
 • experience in procurement,GA,Admin,การเงิน

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 yrs experience in telesales/ telemarketing
 • Skills in customer service/ communication skill
 • good command of English

25 mins ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Assist PM,project manager,ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • admin,administrators,project co-ordinators
 • ติดต่อปาระสานงาน,ธุรการ

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และทักษะด้านภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียระดับด
 • มีความรู้และทักษะด้านภาษาไทยระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลจากภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop test case/ test scripts
 • Execute test.
 • Provide test result document.

25 mins ago

 

Applied
 • Male/ Female, age 25-35 years old
 • 3 years experience in Solution Engineer functions
 • 3 years experiences in Presales Engineer

25 mins ago

 

Applied
 • Experience in 3 full life cycle implementations
 • Strong knowledge of PP/ QM modules
 • Good command of spoken and written English

25 mins ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Any module exp. FI/CO, SD, MM, Logistics
 • Excellent opportunity for a career growth
 • Good English communication

25 mins ago

Above THB120k /month

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงาน HRM 2 ปีขึ้นไป
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • Experience in System Analyst
 • oracle database knowledge

25 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Science
 • 3 years of experience in software and database
 • Strong knowledge of Oracle PL/SQL programming

25 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • 4 years of Quality Assurance Analyst
 • Basic knowledge of Financial is preferable

25 mins ago

 

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in C#/VB/ASP .NET
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in Java programming
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality / Male is preferable
 • 5 years experience in Substation or Plant
 • Good team player, self-motivated

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้งโปรแกรมPMS, POS
 • กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ PMS, POS
 • จัดฝึกอบรมผู้ใช้งาน (User Training)

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Build relationship with operator
 • Entertain client
 • Develop company reputation

26 mins ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Implement in fracture areas below
 • Troubleshooting and solve the problem
 • Knowledge of Multi-tier Architecture etc.

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • New graduate also welcome!
 • 0-5 years of experience

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 45 ปี
 • บุคคลิกถภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีกาละเทศะ
 • กระตือรือร้น , คล่องแคล่ว , ละเอียดรอบคอบ

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Database skill
 • Welcome New graduates
 • age not over 25

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Database skill
 • Welcome New graduates
 • age not over 25

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Mobile Content
 • Content Provider
 • Operator Relation

26 mins ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Web & Mobile Application Development
 • Least 8 years up of experienced
 • Programming language : PHP,Swift,Java,iOS,Android

26 mins ago

 

Applied
 • Experience in system administration /log managment
 • Knowledge in ElasticSearch, LogStash, Kibana
 • New graduate is welcomed

26 mins ago

 

Applied
 • Male
 • Experience in one or more of the following program
 • language: VB, VB.NET, Crystal Report

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in Java/J2EE,Spring,Struts
 • For Senior : 5 years experienced
 • For Junior : new graduates are welcome

26 mins ago

 

Applied
 • AngularJS or ReactJS
 • Great Benefits and Salary
 • Great Tech Environment

26 mins ago

THB45k - 90k /month

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

26 mins ago

 

Applied
 • Experience 0-2 years in cloud computing
 • Knowledge in OpenShift, Docker, Kubernetes
 • New graduate is welcomed

26 mins ago

 

Applied
 • Experience 0-2 years in Linux/Windows system admin
 • Scripting languages:Shell Script, Power Shell
 • New graduate is welcomed

26 mins ago

 

Applied
 • experiences in System Integration company (SI)
 • minimum 2 years as Network Engineer, Cisco product
 • experiences in Cisco (Nexus, Catalyst), or Juniper

26 mins ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied