• มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า
 • สามารถขับรถได้และมีรถยนต์

34 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Least 5 years’ experience in a manufacturing
 • Electrical Engineering, Electrical Power
 • Good communication skills in English

34 mins ago

 

Applied
 • Multinational company
 • Heavy equipment manufacturing
 • Manage team of 20

34 mins ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • MALE / FEMALE
 • BACHELOR DEGREE MAJOR BUSINESS COMPUTER
 • ERP PROGRAMMING

34 mins ago

 

Applied
 • Vocational / Degree in Mechanical/Electrical
 • Electronic Engineering
 • 0 - 3 years working experience

34 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • account, financial, Budgeting Financial reports,
 • Analyze, Financial reports, Forecasts, Actual, W/H
 • manage all taxation matters including VAT, SAP

34 mins ago

 

Applied
 • Maintenance
 • Facility
 • Machine and Engineering

34 mins ago

 

Applied
 • At least 10 years HR generalist experience
 • Logical and systematic person, plus proactive
 • Knowledge in Performance Management System (PMS)

34 mins ago

 

Applied
 • รับจ่ายสินค้าเข้า ทำ Barcode ติดสินค้า
 • จัดเรียงสินค้า ติดตามการใช้ Parts
 • สรุปการตรวจนับของใน Stock ของจริงผลต่าง

34 mins ago

 

Applied
 • วางนโยบาย และแนวโน้มทางเทคโนโลยี
 • ควบคุมพัฒนา Operating and Capital budgets
 • Review, จัดการ สัญญาต่างๆ ของ Hardware

34 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Auto CAD, Solid work
 • สามารถออก หน้าไซด์งาน ต่างจังหวัดได้ บางครั้ง

6 hours ago

 

Applied
 • wiring ตู้ควบคุมวงจรได้
 • สามารถอ่านแบบ ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทางด้านเทคนิคไฟฟ้าได้ดี

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า 1-2 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting.
 • Tax and SAP knowledge.
 • Minimum of 2 years relevant work experience.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work in a leadership role in the Engineering team
 • Bachelor’s Degree or above Mechanical Engineering
 • Minimum 10 years’ experience in engineering design

6 hours ago

 

Applied
 • Assembly, service and maintenance of new
 • Minimum 10 years’ experience as Service
 • Ability to work independently and self-directed

6 hours ago

 

Applied
 • Manage the specification, design and programing
 • Minimum 5 years’ experience electrical engineering
 • Ability to work independently and self-directed

6 hours ago

 

Applied
 • 1 - 3 years experiences in Engineering filed
 • NEW GRADUATE in Metallurgical, Industrial Engine
 • Science or related filed are welcome.

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • 1-2 years’ direct sales experience in engineering
 • Good cooperation and strategic planning skills

6 hours ago

 

Applied
 • Thai Male, Age 27-35 years old
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • 2y+ Exp in Service Engineer packaging process MC

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานแรงงานสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรม happy workplace
 • จัดทำประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Schedule of new model and design change
 • Dealing with JPN team member
 • Manage BOM in JATCO production system

6 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanic Engineer ,Industry Engineer
 • Improvement and analyst rout cause.
 • CAD & solid work writing.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male, Age 27-35Y/ Mecha/Elec/Hydra./Pneuma
 • Degree in Electrical Engineer/Technical training
 • 2y+ Exp Service Engineer-packaging processing MC

6 hours ago

 

Applied
 • Profound background in ERP systems (SAP)
 • Personal skills in customer communication
 • Excellent skills in Microsoft Office

6 hours ago

 

Applied
 • Manage all legal and internal audit in company
 • Review Contract to be in line with company policy
 • Coordinate with Legal team in Head Office

6 hours ago

 

Applied
 • Degree in Supply Chain Management / Logistics
 • At least 0-3 years of Purchasing import and export
 • Can speak and write Japanese

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of PLC communications and other robotic
 • Installation, commissioning and customer support
 • THB 25,000 – 31,000

6 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Degree in Electrical/Electronics/Automation Engine
 • 5 yr of project management experience in the Robot
 • Knowledge of Robotics/ automation industry

6 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Sales engineer
 • Healthcare and hospitals
 • Job in Bangkok, Thailand

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • UPS Sales Manager job
 • Electronics manufacturer
 • Job in Bangkok, Thailand

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior Sales Engineer job
 • Heavy Equipment Industry
 • Job in Bangkok, Thailand

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Industrial automation
 • PLC and SCADA
 • Job in Bangkok, Thailand

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Machinery and Automotive
 • Management job, Flexible working time,
 • Attractive compensation, benefit package

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in mechanical engineering and/or automation
 • Good command of English in spoken and written
 • Salary negotiable

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีรถยนต์พร้อมใบขับขี่
 • มีความขยัน กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความขยัน กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronic or Mechanical
 • Good command of spoken and written English
 • 2 years of experience in the field of mechanical

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in sales engineering factory, project
 • knowledge of PLC programming Instrument & control
 • Bachelor’s degree in Engineering Electrical Power

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of working experience
 • Excellent command of Microsoft Excel, SAP
 • Service minded and English Communication

6 hours ago

 

Applied
 • HR & Admin
 • HR
 • GA & HR

6 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Female, age between 25 – 35 years
 • at least 3 years will be an advantage
 • Good communication of English / Japanese is a plus

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Male age 23-35 years .
 • Experience in repair & maintainance machine.
 • skill & PLC programale is required.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 40-49 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคลไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • บริษัทมีความมั่นคง มีโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน

6 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำบัญชี เอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเจ้าหนี้
 • กรอกแบบ ภงด.3,53,ภพ.30

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมและดูแลประสานงานลูกค้า
 • ดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ช่างเทคนิค

6 hours ago

 

Applied
 • K2 or C Programmer
 • Experience of 1-3 years in programming
 • Provident Fund

6 hours ago

 

Applied
 • 1 year of experience in a secretarial admin
 • Prepare weekly and monthly reports
 • Issue invoices and quotations.

6 hours ago

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า
 • สามารถขับรถได้ มีรถให้ใช้

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied