• มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความสามารถดูแลและสั่งการได้

4 hours ago

 

Applied
 • ทำอาหารไทยได้ดี
 • ดูแลระบบงานในครัวไทยได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารไทย อย่างน้อย 1 ปี
 • ดูแลระบบงานครัวไทยได้
 • Demi Chef - Thai Kitchen

4 hours ago

 

Applied
 • ทำอาหารไทยได้ดี
 • ดูแลระบบงานครัวไทยได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ตำ่กว่า 1 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ทำอาหารไทยได้ดี
 • ดูแลระบบงานครัวไทยได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Sales
 • Business Development
 • management

4 hours ago

 

Applied
 • Data analysis to track and improve KPI performance
 • Day-to-day pricing management
 • You are analytical & hard working

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales
 • Business Development
 • Marketing

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance
 • Account
 • manager

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent English skills
 • 3 years experience in guest relations
 • Plus, 500 baht per day for meals

4 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมการออกแบบพิ้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้ Social Media ได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใจรักบริการ
 • ซื่อสัตย์ อดทน

4 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or equivalent hotel management
 • Minimum 2-4 years experience
 • Excellent both oral and written English or Chinese

4 hours ago

 

Applied
 • เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ผ่านงาน บัญชี สโตร์ รีซีฟ
 • พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ความคิดต่อยอด
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • รักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงาน
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร/การประสานงานที่ดี

4 hours ago

 

Applied
 • รักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงาน
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร/การประสานงานที่ดี

4 hours ago

 

Applied
 • รักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงาน
 • มีความรับผิดชอบ อดทน ขยัน

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป
 • ระดับหัวหน้างานมี่ที่พักอยู่ด้านในโรงแรม

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงาน
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษดี (ด้านการเขียน / การสื่อสาร)
 • จบใหม่และมั่นใจในความสามารถ

4 hours ago

 

Applied
 • รักในสายอาชีพของตนเอง พร้อมพัฒนาตนเอง
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงาน
 • รักการทำงานเป็นทีม รักงานบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษดี (ด้านการเขียน / การสื่อสาร)
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงาน
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร/การประสานงานที่ดี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงาน

4 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษดี (ด้านการเขียน / การสื่อสาร)
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงาน
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร/การประสานงานที่ดี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงาน

4 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่เข้าสู่ร้านอาหาร
 • เสิร์ฟอาหารที่ได้จากครัวไปยังลูกค้า
 • ดูแลลูกค้าภายในร้าน คิดเงินลูกค้า

4 hours ago

 

Applied
 • ทอนเงินให้ลูกค้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ปวส.- ปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
 • บริการนวดไทย, น้ำมัน, เท้า, สครัป
 • เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
 • มีประสบการณ์นวด อย่างน้อย 1 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • มีความรชำนาญการทำเครื่องดื่ม
 • ใช้อุปกรณ์ ใยการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • ชอบและรักการบริการ

4 hours ago

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • High school diploma/G.E.D. equivalent
 • At least 1 year of related work experience
 • No supervisory experience is required

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใจรักบริการ
 • ซื่อสัตย์ อดทน

4 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in the food and beverage
 • Work experience in a similar position for 1-2
 • Degree from an accredited university in Food Servi

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitors all taxes that apply, ensuring that taxes
 • Maintain all contracts and prepaid journal voucher
 • Bachelor in Accounting or related field

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or Master degree in Finance and Accounting
 • 3 Year experience in the finance and accounting
 • Coordinates and implements accounting

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintain account payable aging within 30 days
 • Bachelor in Accounting or related field
 • Organize, secure, and maintain all files

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintain confidentiality of proprietary materials
 • Follow company and department policies
 • Bachelor in Accounting or related field

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing Work, Projects, Policies, and Standards
 • Demonstrating and Applying Accounting Knowledge
 • Maintaining Finance and Accounting Goals

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Accounting or related field
 • Local taxes and local requirement knowledge
 • At least 1 year of related work experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ensures compliance with all housekeeping policies
 • Uses all available on the job training tools
 • Sets a positive example for guest relations

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Junior college leaving or equivalent
 • Work experience in a similar position
 • It is necessary to have supervisory experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High School Diploma/GED.
 • Exp. in a complex, fast-paced environment.
 • Team Player.

4 hours ago

 

Applied
 • Coordinate tasks and work with other departments
 • Serve as a departmental role model
 • Assign and ensure work tasks are completed on time

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent selling skills
 • Strong analytical skills to develop
 • Strong customer development and relationship

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide immediate response to emergency situations
 • Follow company and department safety and security
 • High school diploma/G.E.D. equivalent

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Report work related accidents, or other injuries
 • Follow company and department policies
 • Maintain confidentiality of proprietary

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Junior college leaving or equivalent
 • Work experience in a similar position
 • Previous managerial experience required

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitor all hiring and recruitment processes
 • Monitor and assist managers/supervisors
 • Coordinate and conduct applicant medical screens

4 hours ago

Salary negotiable

Applied