• เพศหญิง อายุ 20-35 ปี สุขภาพแข็งแรง
 • จบปวช,ปวส หรือปริญญาตรี
 • รักงานด้านบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Daily quality & cost control & kitchen management
 • Minimum 2 years experience in hotel or restuarant
 • Salary 25k or above, 5.5 days working

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accurate and timely data entry skills
 • Attention to details
 • Good computer skills

2 hours ago

 

Applied
 • Call center
 • Reservation
 • Customer service

2 hours ago

 

Applied
 • Guest Service
 • Front office
 • Front Desk Service

2 hours ago

THB16k - 20k /month (includes high commission)

Applied
 • Graphic Design
 • Creativity
 • Entertainment

2 hours ago

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • Telesales, Telemarketing and sales
 • พนักงานขายทางโทรศัพท์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวอุตสาหกรรม หรือ เคมีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศววุฒิการศึกษา หรือ เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้าน logistic และ สต๊อกสินค้า

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านเคมี
 • มีความรับผิดชอบหน้าที่ ละเอียดรอบคอบ
 • สถานที่ทำงาน ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

2 hours ago

 

Applied
 • Guest Service agent
 • Customer Service
 • Guest Relations

2 hours ago

THB16k - 20k /month (includes high commission)

Applied
 • Have some experience with Siteminder
 • Possess strong planning skills
 • Executive / manager specializing in Hotel Manage

2 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

2 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

2 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

2 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

2 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

2 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

2 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

2 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

2 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

2 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์1ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านไฟฟ้า/ระบบ
 • สามารถเข้างานตามกะได้
 • มีทัศนคติที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรง

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เคยผ่านงานหรือผ่านการฝึกงานมา
 • ลงบัญชี ใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้

2 hours ago

 

Applied
 • 5 years as process engineer or similar
 • Strong leadership capability, people management
 • analyzes and develop system

2 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ไม่จำกัด ทุกสาขาวิชาชีพ
 • รักงานบริการด้านความสะอาด ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • ประสบการณ์ด้านทำงานแผนกแม่บ้านในโรงแรม

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในงานช่างอาคาร ทุกระบบ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • ให้บริการขับรถ รับ-ส่งผู้บริหาร

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษษระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • ช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

2 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวช. ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

2 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลิกภาพดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป หรือสาขาอื่นๆ
 • สามารถปฏิบัติรอบเวลาการทำงานได้
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสาร พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายและบริการ

2 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวช. ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักในงานบริการ ซื่อสัตย์
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสาร พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้

2 hours ago

 

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น
 • มีการศึกษา ม.3 ม.6 หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี และสาขาอื่นๆที
 • สามารถสื่อสาร พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ อดทนในการทำงานสูง

2 hours ago

 

Applied
 • Male or Female,Age 27 years old up
 • Bachelor Degree or higher in Computer Science
 • Experienced 3-5 Years.

2 hours ago

 

Applied
 • Male or Female.Age 22-30 years old.Degree in Law.
 • Experience in legal field.
 • Good computer skills required.

2 hours ago

 

Applied
 • MUST have min 1-2 years relevant experience
 • MUST speak good English
 • MUST have Thai passport

2 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Good in English Communication and Service Mind
 • Microsoft Office, Graphic Softwares
 • Service Charge, Meals on Duty

2 hours ago

 

Applied
 • Female,Age 25-30 years old.
 • Bachelor Degree in Accounting or Finance Fields.
 • Experienced in Accounting 3 years above.

2 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, 25 years old & up. Bachelor degree
 • 0-3 years of working experience in purchasing.
 • Proficiency in MS Office.Good command of English

2 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2-3 years experienced reservation field.
 • Salary 15k - 20k, Provident Fund & Dormitory
 • Group Insurance, 16 days Traditional Holiday

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรชำนาญการทำเครื่องดื่ม
 • ใช้อุปกรณ์ ใยการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • ชอบและรักการบริการ

2 hours ago

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • จัดเรียงอาหารได้สวยงาม
 • ทำเสต้กหรืออาหาร ที่ถนัดได้
 • เคยเป็นกุ๊กโงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Years of related experiences: 1 year
 • Fluency in English or Chinese
 • Working knowledge of Front Office practices

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 5 ปี
 • service charge (ไม่การันตี)

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีใบขับขี่ ท 2
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • อาหาร 2 มื้อ

2 hours ago

 

Applied