• สามารถดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการร่วมกับทีมสหวิชาช
  • ให้ข้อมูลวิชาการ ความรู้ในเรื่องยา
  • จบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพ

11-May-20

 

Applied