• ทำตัวเลข Demand Forecast , เป็น Meeting Leader
 • ป.ตรี สาขาสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำ Demand Forecast อย่างน้อย 2 ปี

31 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in MBA or related fields
 • Minimum 5 years of working in marketing
 • Fluent in English

4 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลระบบ Network / Server ของบริษัท
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ Computer
 • ดูแลงานด้าน Computer ทั่วไป

10 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Good in English
 • Multiple tasking
 • SAP, Photoshop

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Receptionist Cashier ต้อนรับ แคชเชียร์ ร้านทำผม
 • มี incentive มีค่าคอมมิชชั่น เริ่มต้นรายได้ 24,000
 • เงินเดือน 20,000-25,000 บาท มีโอที สวัสดิการอาหาร

10 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years’ experience in Accounting
 • Effectively manage GL, Data MGT and Planning teams
 • Effectively manage & operate MS NAV system

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • CentralPlaza ปิ่นเกล้า

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. – ปริญญาตี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการบริหารบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รักงานบริการ ชอบพบปะพูดคุย มนุษยสัมพันธ์

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. – ปริญญาตี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการบริหารบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รักงานบริการ ชอบพบปะพูดคุย มนุษยสัมพันธ์

10 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • CentralPlaza ปิ่นเกล้า

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • CentralPlaza ปิ่นเกล้า

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • CentralPlaza Westgate

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ด้าน PC

10 hours ago

 

Applied
 • ขาย
 • ประชาสัมพันธ์
 • บริการ

10 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • รักการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น

10 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • รับเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์เท่านั้น

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. – ปริญญาตี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการบริหารบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รักงานบริการ ชอบพบปะพูดคุย มนุษยสัมพันธ์

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. – ปริญญาตี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการบริหารบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รักงานบริการ ชอบพบปะพูดคุย มนุษยสัมพันธ์

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • ให้บริการทำทรีตเมนท์ และให้คำแนะนำหลังการดูแล

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • ให้บริการทำทรีตเมนท์ และให้คำแนะนำหลังการดูแล

10 hours ago

 

Applied
 • โบนัสตามผลประกอบการ/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดตามนักขัตฤกษ์/เงินช่วยเหลือตามประเพณี
 • ห่างจาก BTS ชิดลม 300 เมตร

10 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree of Master Degree in Science
 • Experience in stability management, sensory evalua
 • Good understanding, written and spoken English.

10 hours ago

 

Applied
 • HR Management, Benefits Administration, Performanc
 • Ensures legal compliance in all HR-related matters
 • Support in all other ad-hoc HR projects/ events

10 hours ago

 

Applied
 • FMCG/Beauty experience will be preferable.
 • Marketing background + Digital background.
 • Good computing & English skills.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีมาก่อน 3-5 ปี
 • มีความชำนาญในการใช้ Microsoft Excel, Word
 • ทำรายการกระทบยอดในหัวข้อต่างๆ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีมาก่อน 3-5 ปี
 • มีความชำนาญในการใช้ Microsoft Excel, Word
 • ทำรายการกระทบยอดในหัวข้อต่างๆ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Brand management
 • International markets
 • Dynamics and can travel

10 hours ago

 

Applied
 • Great international working environment
 • Flexible with time and schedule
 • Great Benefits and Compensations

10 hours ago

 

Applied
 • Female, aged 25-32 years old, selling skills.
 • Bachelor degree of Science, have own car
 • Selling skill in cosmetic ingredients, 50K salary

10 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Female, aged 25-32 years old, selling skills.
 • Bachelor degree of Science, have own car
 • Selling skill in cosmetic ingredients, 50K salary

10 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมPremier pro,After Effect,photoshopได้
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่6 ขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Required Education Background (Skill & Knowledge)
 • 1-5 years working experience
 • Good in English

10 hours ago

 

Applied
 • งานดีเงินดี คอมดี โบนัสดี เพื่อนร่วมงานดี องค์กรดี
 • ทำงานเป็นทีมเวิร์ค ทั้งคุณหมอ พยาบาล รีเซฟชั่น
 • มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศและในประเทศ

10 hours ago

THB30k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • Thai nationality, Female, Age 22 - 45 years old
 • Bachelor’s degree in any field
 • Computer skill (Word/Excel/PowerPoint etc.)

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Nurse
 • Knowledge of Microsoft office
 • Able to work in shift

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความตรงต่อเวลา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Business Admin
 • At least 3-5 years in Brand manager or Marketing
 • Experince in skincare or cosmetics products

10 hours ago

THB70k - 160k /month

Applied
 • Monitoring cash in each shop
 • Motivating a team to increase sales
 • Controlling stock balance at all shops

10 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • degree or Master degree in Cosmetic Science
 • 7-10 years working experience in Cosmetic
 • Good command of spoken and written English

10 hours ago

 

Applied
 • ตำแหน่ง Executive Secretary to CEO
 • เลขานุการผู้บริหาร
 • เงินเดือนต่อรองได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความรู้ เรื่อการตลาดแบบใหม่ๆ

15 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของศูนย์ความงาม
 • ตรวจสภาพผิวและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • รายได้ 15,000-30,000

15 hours ago

THB13k - 30k /month

Applied
 • Well developing and implementing of business plan
 • Maintaining the relationships with the customers
 • Establishing performance target, measurement

17 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Cosmetics
 • Wholesale
 • Foreign Country

17 hours ago

 

Applied
 • รับสมัคร Junior Secretary/Personal Assistant
 • แบรนด์ผลิตภัณฑ์โลชั่น Jergens และผลิตภัณฑ์สำลีMamy
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied