• วุฒิ ป. ตรี สาขาใดก็ได้
 • ความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office
 • ใช้ภาษาไทยและอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 5 years of experience in Accounting field
 • Strong background in accounting standards and tax

12-Sep-19

THB70k - 90k /month

Applied
 • จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

12-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ด้านกฏหมาย-จัดทำนิติกรรมสัญญาต่าง 1-3 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน

12-Sep-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำบัญชี มากกว่า 5ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านต้นทุนการผลิต 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องเอกสารการบัญชี และสามารถปิดงบ

12-Sep-19

 

Applied
 • Excellent problem-solving skills.
 • The capacity to work well within a team.
 • Read and writing in English.

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Managing CS/Call Centre for 3 Years
 • Management Skills
 • Good Command of English

12-Sep-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's degree or Master’s degree in Accounting
 • With at least 5-10 years experiences in managing
 • Attention to details, well-planned, well-organized

12-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 5+ years SAP Support Experience
 • Understanding of ABAP, PS, RE in SAP S4 HANA

12-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in engineering
 • Minimum 10 years’ experience in property business
 • International Project EHS management experience

12-Sep-19

 

Applied
 • 1-5 years experiences in AR functions
 • Bachelor's degree or Master’s degree in Accounting
 • Proficient in Thai and English

12-Sep-19

 

Applied
 • Diploma, Bachelor Degree
 • Exp, from a Call Centre, Telesales, CS Role
 • Great Problem-Solving Skills

12-Sep-19

 

Applied
 • Marketing strategies online
 • Responsible for the use of marketing strategies
 • Internet and mobile devices.

12-Sep-19

 

Applied
 • Proficient w/ Excel &strong numerical background
 • Fluently speaking in Chinese and English
 • Competitive Salary and benefits

12-Sep-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • PHP
 • MySQL
 • Programer

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ล่ะ 5 วัน
 • โบนัสตามผลงาน
 • บรรยากาศดี ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • No more corporate nonsense!
 • Experience in HR
 • Great benefits and perks!

12-Sep-19

THB25k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • No more corporate nonsense!
 • Experience in leading Operation project
 • Great benefits and perks!

12-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • 3-year experiences in Property Management
 • Strong interpersonal/communication skills

11-Sep-19

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง

11-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/College degree in any field
 • Bilingual (Thai and English)
 • Motivated and sales driven

11-Sep-19

 

Applied
 • Experience in a sales or business development role
 • Background in HR and Recruitment business is must.
 • Good English skills

11-Sep-19

THB45k - 55k /month

Applied
 • Airlines Service
 • Customer Service
 • Contact Center

11-Sep-19

 

Applied
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ออกใบแจ้ง
 • บัญชีเงินเดือน, ใบจ่ายย่อย, ประสบการณ์บัญชี1-2ปี
 • MRTศูนย์วัฒนธรรม, Fun environment, E-commerce

11-Sep-19

 

Applied
 • No more corporate nonsense!
 • 1y shooting&editing exp. production&postproduction
 • Applications MUST include a video reel / porfolio

11-Sep-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Key account manager,Brands,Retails,Online campaign
 • 3 years in E-commerce,understand local market,FMCG
 • Maximize GMV,sales target,customer insight,solving

11-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขา การเงิน
 • พนักงานบัญชีการเงิน
 • กระแสเงินสด

11-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Rate 20,000 - 30,000 baht depend on Job Experience
 • At least 3 years of experiences
 • Experience from the banking industry

11-Sep-19

 

Applied
 • Korean, Telemarketing,Embassy
 • Bachelor’s Degree, Marketing, Business, Trade
 • English, Korean, Coordinator

11-Sep-19

THB25k - 30k /month

Applied
 • 4 - 5 years' experience in overall HR function
 • Experience working with any eCommerce, outsource c
 • Ability to communicate in English well

11-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Korean, Telemarketing,Embassy
 • Bachelor’s Degree, Marketing, Business, Trade
 • English, Korean, Coordinator

11-Sep-19

THB25k - 30k /month

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติในเชิงบวก
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • วุฒินิติศาสตร์บัณฑิต ในหรือต่างประเทศ

11-Sep-19

 

Applied
 • Online Marketing
 • Tax Free Salary & Great Benefits
 • International Exposure Opportunity

11-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำแผนธุรกิจและจัดทําแผนกลยุทธ์
 • มีประสบการณ์พัฒนาธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

11-Sep-19

 

Applied
 • Previous roles in data analysis, reporting
 • Strong interpersonal, collaboration skills
 • Passion in working for the betterment ofthesociety

11-Sep-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Qualifications not lower than the bachelor degree
 • Have experience in the tour before
 • Service-minded (Service Mind)

10-Sep-19

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานอีเว้นท์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความหลากหลายและท้าทาย
 • ปริญญาตรี, สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด

10-Sep-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Good command of English and French
 • 1-2 years service-related working experience
 • Fresh graduates are welcome

10-Sep-19

Base salary + high commission

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส ปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี
 • เคยปฎิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานการท่องเที่

10-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • logistics
 • pharmaceutical
 • clinical trial

10-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Female,not over than 32 years old
 • Import-export,Logistic,Purchase,support
 • Sales Coordinator

10-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Setting goals for Marketing Performance
 • Must knowledgeable on computer applications
 • 13th Month Bonus (Pro-rated basis)

10-Sep-19

 

Applied
 • Fresh Graduate are warmly welcome
 • Knowledge of customer service principles
 • Handling and resolving customer complaints

10-Sep-19

 

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Able to relocate in Philippines.
 • Experience with Telesales is an advantage

10-Sep-19

 

Applied
 • ต่อรองราคา Supplier
 • ไปจัดหาวัตถุดิบ
 • ไปจัดซื้อจัดหา

10-Sep-19

 

Applied
 • digital marketing
 • content marketing
 • journalism

10-Sep-19

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge of customer service principles
 • Follow up on customer interactions
 • Process orders, forms, applications and requests

10-Sep-19

Salary negotiable

Applied