• ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือ เทียบเท่า
 • ทำการซ่อมบำรุง (PM) และจัดส่งรถเข้าบำรุงรักษา
 • ทำการซ่อมแซม(BM) และจัดส่งรถเสียเข้าอู่ซ่อม

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือ เทียบเท่า
 • ทำการซ่อมบำรุง (PM) และจัดส่งรถเข้าบำรุงรักษา
 • ทำการซ่อมแซม(BM) และจัดส่งรถเสียเข้าอู่ซ่อม

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Loss Prevention
 • Forensic Investigation
 • Risk Management

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • จป.วิชาชีพและผ่านการอบรมเพิ่มเติม 42 ชั่วโมง
 • ทำงานด้านความปลอดภัย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • tax
 • manager
 • ภาษี

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ใจรักงานบริการ
 • มีทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • คีย์ข้อมูล หรือสนทนาทางออนไลน์ ได้อย่างรวดเร็ว

41 mins ago

 

Applied
 • Manage & Control Sales Activities for Cross-border
 • Ensure Company's Report Requirements are Met
 • Ensure Accurate Records are Kept

41 mins ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลเข้าระบบบัญชีด้วยโปรแกรม Express
 • งานด้านระบบบัญชี การเงิน ต่างๆ
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist HR Director in Fulfilling Company's Goals
 • Manage & Monitor HR Operations
 • Coach and Monitor HRM Team

41 mins ago

 

Applied
 • Sales & Customer Service
 • Good Command in English
 • Logistics

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese warm organization
 • Stable and good benefits
 • Challenge

41 mins ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Good command in reading and writing English
 • 2-5 years’ experience in Sea freight & Air Freight
 • Self-motivated, Service minded

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • head quarter,Recruit, Recruiter, Recruitment
 • สรรรหา, ว่าจ้าง, HR, ฝ่ายบุคคล
 • head office, HO

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience 2 years in Warehouse, Supply Chain
 • Strong leadership, decision making skills
 • Excellent communication and service

42 mins ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • work location : Asoke
 • performance bonus
 • global freight forwarder company

42 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ (จุลชีววิทยา)
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี จุลชีววิทยา
 • รับคำสั่งและนโยบายจากผู้บังคับบัญชามาปฎิบติ

42 mins ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Experience in Lotus Notes and SAP
 • Based in Din Daeng

42 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Have a car with driving license
 • Experience in Freight Forwarding business

42 mins ago

 

Applied
 • ใช้รถส่วนตัวในการทำงาน
 • มีคอมมิชชั่นและค่าSales Allowance
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้

42 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in sales, marketing
 • 3 years experience in logistics business
 • Able to operate PC in MS Office

42 mins ago

 

Applied
 • 5-10 Yrs’ in Import Shipment Operations/Clearance
 • Has Leadership Skill
 • Strong Analytical and Communication Skills

43 mins ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Bachelor degree or higher in related field
 • 1-3 years of experience of transportation
 • Transportation

43 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ocean freight operation
 • Customer Management
 • Control Tower

43 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Law
 • Experience in BOI Procedure
 • Good command of English

43 mins ago

 

Applied
 • CAPEX and OPEX
 • management report
 • budget report

43 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree or above, proficient in Chinese
 • more than five years of Operation Express
 • Proficient in English &Thai ,or Chinese &Thai

43 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 25 - 35 years old. Thai nationality
 • Experience in Company Secretary
 • Good command in English

44 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 4+ years’ experience as Programmer
 • ASP.Net/ VB.Net/ Java and MySQL/ Oracle"
 • Fluency in English (*email will be in English)

44 mins ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • experience in the accounting function
 • speaking and writing Chinese + English
 • Able to prepare corporate Tax / VAT and tax

7 hours ago

 

Applied
 • 2 year of experience as EDI officer
 • Knowing customs process (airport & seaport)
 • knowledge of HS CODE and TIFFA EDI software

8 hours ago

 

Applied
 • Logical thinking mind set .
 • Strong communication and negotiation skill.
 • Open mind to learn new thing

8 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Be part of a growing company
 • Open to fresh graduated
 • Able to work on shift

8 hours ago

 

Applied
 • providing the actual settlement expense report
 • AR aging report for credit custome
 • timely checking money collection in the MIS system

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6- ปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ทางด้าน IT Support ประมาณ 1 ปี
 • สามารถแก้ปัญหา Hardware, Software, Network

9 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาโลจิสติกส์,ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สามารถพูด,อ่าน,เขียนและเข้าใจภาษอังกฤษดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Word, Excel) ได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • จบ ป.ตรี สาขาโลจิสติกส์,ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สามารถพูด,อ่าน,เขียนและเข้าใจภาษอังกฤษดี
 • ชอบงานด้านการขายและบริการ

10 hours ago

 

Applied
 • Supervising and monitoring accounting staff
 • Analyze cash flow, financial statements, and etc
 • Knowledge of Thai and international standards

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หากมีประสบการณ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย ธุรกิจ Logistic กลุ่ม
 • มีรถประจำตำแหน่ง มีค่าคอมมิชชั่น มีสวัสดิการ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Be part of a growing company
 • Bachelor's degree in Law is desirable.
 • Good command of English

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Law
 • 2-5 years of experience with fluent in English
 • Law firm experience is preferable.

12 hours ago

 

Applied
 • Work Independently
 • Strategic Operations
 • Data Management

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in logistics, engineering
 • 10 years of working experience in Transportation
 • Good in English communication

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Logistics or related fields
 • 3 - 5 years experience in Cross Border Trucking
 • Good command of English and Sales skill

19 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Risk Management
 • Internal Audit/Control
 • Business Process Improvement

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • Experience in solution design, costing, pricing
 • Fluently in English (TOEIC score 700 up)

19 hours ago

 

Applied