• มีประสบการณ์ภาคโรงงาน ซื้อวัตถุดิบ ขนส่ง
 • ระสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ด้านการบริหารงานจัดซื้อ
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์(Beverage)
 • มีความรับผิดชอบและความละเอียดรอบคอบสูง
 • เคยปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

3 hours ago

 

Applied
 • แนะนำและเสนอขายสินค้าทางช่องออนไลน์และออฟไลน์
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความสามารถในการประสานงาน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Technology
 • 3-year experience in Supplier Audit , QA/ QC
 • Good command of English and computer literacy

3 hours ago

 

Applied
 • Factory Manager
 • Plant Manager
 • ผู้จัดการโรงงาน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QA/QC Manager
 • ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ
 • ผู้จัดการคิวซี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-1 yrs experiences in Human Resource Development
 • Bachelor degree in Social, Psychology, Political s
 • Be able to act on problems independently

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม การติดต่อประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตลาดหลักทรัพย์ SET
 • company secretary จัดประชุม เลขานุการ
 • TOEIC IELTS

3 hours ago

 

Applied
 • กฎหมาย กำกับดูแล compliance
 • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน
 • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ กฎหมายหลักทรัพย์

3 hours ago

 

Applied
 • New graduated
 • Project Coordinator
 • Admin

3 hours ago

THB10k - 13k /month

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญช
 • ประสบการณ์การด้าน Corporate Finance &Treasury 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting
 • Preferably in the consumer goods / FMCG. Industry
 • 3-5 years in financial planning & analysis

3 hours ago

 

Applied
 • Handle Sales Target & Back Office Operations
 • Initiate Plan to Increase Operating Performance
 • Collaborate w/ Contractors for Store Building

3 hours ago

 

Applied
 • Telesales
 • Quality Assurance
 • Outbounf Call

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Direct experience in Distributor Management
 • Bangkok based
 • Able to travel to upcountry (weekly)

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Lean Management in Food Processing
 • International working environement
 • Open to expats

3 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

3 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Food Sciences, Business Management
 • Minimum 8 years experience in purchasing
 • Proficiency in Microsoft Office,ERP (JDE),English

3 hours ago

 

Applied
 • At least 5 yrs' exp in CVs key account management
 • Work with iconic brands like Anchor and Anlene
 • Will handle 7-11, Tops and other CVs

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Higher degree Science Foods Technology
 • 4-6 Yrs up in Quality Control, Quality Assurance
 • Self motivation and strong team player

3 hours ago

 

Applied
 • Brand Management, Adult, Dairy
 • Above the line, Below the line,digital marketing
 • NPD, Launch, relaunch,Milk,Powder,UHT

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years of experience in Accounting AR
 • From export/import business, foreign business
 • Good Command of English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 - 3 Yrs as an Auditor in an Audit Firm
 • Conduct Process Walk-Through/Test Internal Control
 • Complete Audit Paperwork

3 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ระบบ BRC/FSSC
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ในโรงงานอาหาร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือวิทยาศาสตร์อื

3 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Over 15 years experience, + CRM:Food FMCG Retail
 • Huaykwang, 150K up
 • Contact Neung/Consulting Manager 086 888 5047

3 hours ago

 

Applied
 • Multinational Company
 • Regional Regulatory Affairs Job
 • Attractive Growth Prospects

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ บริหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขาย2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองอย่างดีมาก

3 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier/ผู้รับเหมางานก่อสร้าง
 • ออกแบบ เขียนแบบ ตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิกหรือออกแบบภายใน

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • ทำราคาขาย
 • วิเคราะห์และตรวจสอบกำไร-ขาดทุน
 • จบปริญญาตรี การบัญชี, การตลาด, เศรษฐศาสตร์

3 hours ago

 

Applied
 • หาค่า F0 ของผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการอบรม เรื่องการหาค่าF0 และ TD
 • GMP HACCP ISO9001

3 hours ago

 

Applied
 • Formulating, developing and implementing HR
 • Bachelor's Degree or higher degree in HR
 • 2 years of work experience in HR Management

3 hours ago

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาด
 • trade marketing
 • TT

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี Computer Science,Computer Engineering
 • ประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม ASP.Net,C#
 • มีประสบการณ์ด้าน Mobile Application

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Steam Retort หรือ Water Spray Retort
 • ISO,GMP,HACCP ,BRC
 • วิศวกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการวางแผน ควบคุม จัดการ การผลิต 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออินโดนีเซียได้

3 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์วางแผนการผลิต อย่างน้อย 1 ปี
 • ทักษะในการคิดคำนวณ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

3 hours ago

 

Applied
 • FMCG
 • ขายเครดิต
 • ธุรกิจอาหาร

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์บัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถปิดงบบัญชีได้

3 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years related experience, negotiation skills
 • Excellent English communication, travelling abroad
 • Chinese, Vietnamese or SEA languages is advantage.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน QC ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน GMP, HACCP, BRC, ISO

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age preferably 28-40 years
 • Bachelor's degree or higher in Engineering fields
 • Boiler, Cooling, Wastewaster, Refirgerator

3 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี(อ่าน-เขียน)
 • ระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาที่จบ

3 hours ago

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

3 hours ago

 

Applied