• ไม่จำกัด เพศ อายุ
 • ปริญญาตรี, โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถมาทำงานที่จังหวัดระยองได้

19 mins ago

 

Applied
 • ไม่จำกัด เพศ อายุ
 • ปวส., ปริญญาตรี, โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถมาทำงานที่จังหวัดระยองได้

19 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี

19 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 22-35 ปี
 • สำเร็จ การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย - ป.ตรี
 • รู้จักเส้นทางภายในตัวเมืองเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เ

19 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 22-35 ปี
 • สำเร็จ การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย - ป.ตรี
 • รู้จักเส้นทางภายในตัวเมืองเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เ

19 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 22-35 ปี
 • สำเร็จ การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย - ป.ตรี
 • รู้จักเส้นทางภายในตัวเมืองเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เ

19 mins ago

 

Applied
 • Social media and graphic design expert
 • Minimum 2 years experience
 • Work autonomously; fast paced environment

19 mins ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Store execution
 • Share of shelf
 • Store relationship

19 mins ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 1 year experience in accounting
 • Accountant, Accounting, Accounting Officer

19 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Sales Administration/Coordinator
 • To handle assigned customers’ accounts independent
 • In case there is trial request from customers

19 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop Sales and Marketing in ASEAN Market
 • Expat who live in Thailand are welcome
 • Working Permit will be provided

19 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer Services
 • Order
 • Customer Services and Order

19 mins ago

 

Applied
 • Key Account Supervisor
 • Key Account Assistant Manager
 • Key Account Manager

19 mins ago

 

Applied
 • Initiate the strategic plan to build and maintain
 • Develop plan to enhance in outlet execution
 • Customer Relationship Management

19 mins ago

 

Applied
 • Experience in Sales Executive of FMCG ,Supermarket
 • Experience in Sales as Makro,Big C or Hypermarket
 • Customer focused and result oriented

19 mins ago

 

Applied
 • Leading global supplier of dairy products
 • Procurement and Supply Chain Experience
 • Drive the company business growth

19 mins ago

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

7 hours ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Only Thai Male, 25-30K, Good command in English
 • Over 5 years experience in hospitality field
 • Shift work 7:00 - 22:00(8 hours shift)

12 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Sales & Marketing, Business Development
 • Food & Beverage, Packaging label
 • Domestic and Overseas clients

12 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีจรรยาบรรณสูง มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์จัดซื้อต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • •Minimum 10 years of experience in Human Resources
 • •Able to work at Nakorn Pathom.
 • Able to work every other Saturday

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 yrs of experience in office environment
 • Excellent spoken and written english
 • Excellent organization and communication skills

18 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

18 hours ago

 

Applied
 • Accounts Payable function
 • Very Good command of both English and Thai
 • knowledge in SAP system and BOI

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Able to shift
 • Great command of English

19-Aug-17

 

Applied
 • Development opporutiny
 • Great command of English
 • Thai nationality

19-Aug-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years of experience
 • Great command of English communication skill
 • Development opportunity

19-Aug-17

 

Applied
 • Good command of English
 • Competitive salary and great benefits
 • Good challenge and good opportunity

19-Aug-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Competitive salary and great benefits
 • Good command of English
 • Similar experience in Hotels - Restaurant or Bars

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Competitive salary and great benefits for the righ
 • Good command of English
 • Similar experience in Hotels - Restaurant or Bars

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Quick Service Restaurant (QSR) background
 • Site acquisition & development experience
 • Sufficient English required + overseas training

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการผลิตสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในไลน์ผลิต

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี-โทสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • สามารถทำงานฝ่ายผลิตได้

19-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมระบบ GMP, HACCP
 • จบการศึกษาด้าน Food Science หรือ Food Technology
 • เคยผ่านงานระบบ GMP, HACCP ด้านอาหาร

19-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 21 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงาน

19-Aug-17

 

Applied
 • Distribution Center
 • Warehouse Officer
 • DC Admin

19-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป(อุตสาหกรรมอาหารพิจารณาพิเศษ)
 • มีทักษะผู้นำและมีความละเอียดรอบคอบ

19-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female, Age 27 - 30 years old, Thai Nation
 • At least 4 – 6 years of experience in consumer
 • Digital marketing and OEM management experience

19-Aug-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Project Manager
 • SAP
 • Project Management

19-Aug-17

 

Applied
 • Warehouse Planner Officer
 • Manpower planning
 • Food Manufacturing / Airline Catering

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • leading industrial projects,Food&Beverage industry
 • Project Management, Design leadership,
 • Mechanical or Processs discipline

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Business Administration (MBA)
 • Male / Female, age 27- 32 years old
 • Good command of English and computer literacy

19-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการบริหารคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • ทักษะการบริหารจัดการคน
 • ผ่านการอบรมระบบ ISO9001

19-Aug-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 5 ปี ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
 • ประสบการ์ทำงาน 10 ปี ไม่นับรวมตำแหน่งระดับบริหาร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 40-50 ปี

19-Aug-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีคุณวุฒิ ป.ตรี สาขาช่างกลโรงงาน, วศบ.เครื่องมือกล
 • มีประสบการณ์การซ่อมเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการกำกับดูแล

19-Aug-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Prepare sale and inventory reports
 • Sales coordinator
 • Coordinate with any other related parties

19-Aug-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • การศึกษาตั้งแต่ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชีต้นทุน 7 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการใช้งานระบบ SAP และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า ,เครื่องกล หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • ประจำโรงงาน จ.ปราจีนบุรี ทำงาน6วัน/สัปดาห์ มีหอพัก

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied