• ประสานงานหน่วยงานจัดซื้อของทางห้างฯ
 • วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย สภาพตลาด คู่แข่งขัน
 • กำหนดแผนการขายเชิงรุก

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบการวิเคราะห์รายการทางบัญชี
 • .จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • bechelor degree in Industrial Engineer
 • minimum 2-3 years experience
 • Good command in English

56 mins ago

 

Applied
 • 5 years of experience in supply chain
 • Bachelor's Degree in Procurement/Supply Chain
 • Good leadership & problem solving skills

56 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความสามารถติดต่อประสานงานได้ดี

56 mins ago

 

Applied
 • Supporting the roll-out of new applications.
 • it, information technology, Computer Engineering,
 • Computer Science, Good communication in English

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to design network , solution evaluation and
 • Good hands on technical background of SAP
 • High energetic, pro-active and persistent

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Export Sales
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
 • Sales Executive

56 mins ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาโท / ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศสาตร์การอาหาร
 • สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ชอบการวิเคาระห์ค้นคว้าวิจัย

56 mins ago

 

Applied
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี,การเงิน เกรด2.75
 • TOEIC 600
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

56 mins ago

 

Applied
 • Bachelor' Degree in Engineering.
 • Knowledge in statistic data analysis
 • Experience in PLC, SCADA system

56 mins ago

 

Applied
 • Suppliers Approval and Control
 • company' ™s policies, work procedures
 • 10 years of experience in Food factory

56 mins ago

 

Applied
 • Warrantee the machine reliability for Utility syst
 • Preventive Maintenance Program for all machines
 • Lead in Utility system Preventive Maintenance

56 mins ago

 

Applied
 • Machine Preventive Maintenance
 • Mechanical/ Machine repair or service
 • Predictive system for machine condition

56 mins ago

 

Applied
 • Manage service escalations on the site
 • IT Hardware break/fix and asset management
 • Server maintenance/installations

56 mins ago

 

Applied
 • Minimum of 8 – 10 years
 • Experience in the execution of management
 • Financial planning and budgeting experience

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resource or other
 • 7 years work experience or more in related fields
 • English proficiency

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of working experience in Human resource
 • Experience in newly set-up company
 • Good knowledge of labor law

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
 • จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ
 • บริหารงานส่วนตรวจสอบภายใน

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years experience
 • Group consolidation for more than 5 companies
 • Minimum 1 year in supervisory role

56 mins ago

 

Applied
 • Brand Activation Manager
 • Senior executive job
 • Build rich, rewarding career

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong service mind
 • Able to perform administrative tasks
 • Love coordinating with people

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • updating and Maintaining product menu in POS
 • Have skill and knowledge in Aloha system
 • Food Retail / QSR Industry experience a plus

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage KFC product procurement
 • Analyze commodity trend to develop sourcing
 • Lead the sourcing process & supplier negotiation

56 mins ago

 

Applied
 • Good English communication skill
 • Mature, Reliable, Independent, Positive Attitude
 • Able to work in Bangbuathong location

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, MBA is a plus
 • At least 5 years experienced in Management level
 • CPA holding

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Microsoft .NET technologies, XML Web Services
 • AJAX, and MS SQL Server
 • C++ C# Oracle WCF, REST, SOAP, ASP.NET Web API

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Expand market area and increase sales volumes
 • Experience in confectionery business
 • Very good English skill & third language is a plus

5 hours ago

 

Applied
 • Strong experiences in facilities and utility
 • Have experience in engineering 5 years
 • Speaking English language fluently

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขนส่งสินค้า 3-4 ปี
 • จัดการสต๊อกสินค้า Warehouse & inventory management
 • จัดการเอกสารเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า Tally

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Treasury
 • Accounting
 • Finance

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดงานแสดงสินค้า
 • มีทักษะการสื่อสารดี ทัศนคติดี และอัธยาศัยดี
 • ชอบงานขาย และสนุกกับการพูดคุยกับผู้คน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • Degree in Animal Husbandry/Doctor of Vet Medicine
 • Minimum of 5-10 years experience in dairy
 • Knowledge in sourcing of agricultural raw material

6 hours ago

 

Applied
 • Management report
 • Business analysis
 • Business planning

6 hours ago

 

Applied
 • Be a company representative related to tax aspects
 • Ensure tax compliance&identify saving opportunity
 • Coach and develop team to improve tax knowledge

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • New graduated from logistics field is welcome
 • New graduated from logistics field is welcome

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English, New graduates are welcome
 • Have a Service mind & able to work under pressure
 • Salary negotiable, 5 working days

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage both ATL and BTL ,marketing plan, budget.
 • Explore the market, consumer behaviors, research.
 • Experience in FMCG industry, food and beverage.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท

6 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • QC QA
 • จันทบุรี
 • food science

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / /Master degree in Chemistry Science
 • At least of 2 years experience food manufacturing
 • Good command in English(speaking & writing skill)

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create and monitor a system of controls, procedure
 • Record fixed asset acquisitions and dispositions
 • Highly detail oriented and organized in work

6 hours ago

 

Applied
 • Male, Age 35 years up, Thai Nationality
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • 10 years up experienced in Sales Function

6 hours ago

 

Applied
 • Excellent people, good cooperation skill
 • Ability to travel upcountry , aboard as assigned
 • Age not over 30 years with 3-5 year experiences

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 18-35
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อาจพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านเครื่องจักรเป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied