• ดูแลเอกสารส่งออก, ดูแลตลาดต่างประเทศ,
 • เคยทำงานส่งออก, ดูงานต่างประเทศ, Export Marketing
 • Sales and export

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Higher degree in Accounting
 • 10 Yrs of experience in Accounting
 • Costing from FMCG or Manufacturing field

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Higher degree in Foods Science
 • Foods Technology, Chemical/Chemical
 • 10 Yrs Research & Development+ Quality control

5 hours ago

 

Applied
 • โรงงานอาหาร food
 • แปรรูปไก่
 • ญี่ปุ่น

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Microbiologist/Food/Science/etc.
 • Minimum 3 years in Microbiologist/Food
 • Background in Food Manfuacturing

6 hours ago

 

Applied
 • Market Research / Consumer Insight / Brand Insight
 • Knowledge of Nielsen Answer/ The Shop (Dunnhumby)
 • Good command of English

6 hours ago

 

Applied
 • กำกับดูแลและงานเลขานุการบริษัทกับบริษัทในประเทศ
 • กำกับดูแลหลักเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียน
 • รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่างๆ

6 hours ago

 

Applied
 • Salary negotiable
 • F&B industry experiences
 • Good command in English

7 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถเสนอรายการอาหารเพื่อบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานด้านบริการ
 • พูดจาไพเราะชัดถ้อยชัดคำ กิริยามารยาทเรียบร้อย และอ

8 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านวัตถุดิบต่างๆ และมีประสบการณ์ตรง 1 ปี
 • ความรู้ด้านแป้ง / มีความรู้คุณสมบัติของแป้งประเภทต
 • ปรับปรุงคุณภาพของเค้กและเบเกอรี่ชนิดต่างๆได้

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการจัดการงบประมาณ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • Supply Chain,Logistics Management พิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารกับแขกได้ดี และสื่อสารภาษ
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักส่วนผสมต่างๆเป็นอย่างดี

8 hours ago

 

Applied
 • a very good chance to work oversea
 • a very attractive package in USD
 • good exposure and very challenging

8 hours ago

 

Applied
 • Management report
 • Business analysis
 • Business planning

9 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years experience in purchasing, media buyer
 • Excellent problem solving, and negotiating skills
 • Compare and evaluate offers from suppliers

9 hours ago

 

Applied
 • รายได้รวม 30,000 - 35,000 บาทขึี้นไป
 • Restaurant Manager
 • คลองสาน ,เพลินจิตร ,ชิดลม,พัทยา ,

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ.ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • มีประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

11 hours ago

 

Applied
 • Maintenance of Facility & Utility systems
 • Involved in Factory safety programs
 • Plant maintenance

12 hours ago

 

Applied
 • Food Retail Business
 • Food Industry
 • Operation management

12 hours ago

 

Applied
 • งานขายเชียงใหม่
 • ศูนย์เรียนรู้กาแฟ
 • งานประจำ

12 hours ago

 

Applied
 • Working cross functional teams
 • Brand Communication
 • Marketing Campaign Activation

12 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรรมอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • เพชรบูรณ์

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Fresh graduates are welcome.
 • Good command of English skills.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English (reading listening and writing)
 • 10 or more years of experience in export sales
 • Experience in global market(US, EU, Asia)

12 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เป็นผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถวางแผนและสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

12 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Administration / Logistics
 • experience in Export / Import.
 • Good Command in English

12 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years experience in design of training program
 • Coordinate, execute the overall tranining program
 • Conducts monthly training

13 hours ago

 

Applied

Export Manager

Cofe Company Limited

Bangkok Area - Samutsakorn

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 -35 ปี ประสบการณ์ทำงาน1-5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ภาษาอังกฤษ ใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต Email

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำสื่อภายในองค์กร
 • ประสานงานทั้งภายในและซับข้างนอกได้
 • ทำงานตามได้รับมอบหมาย

13 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

13 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

13 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

13 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

13 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

13 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

13 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

13 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

13 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

13 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

13 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

14 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

14 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

14 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

14 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

14 hours ago

 

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการบริหาร การจัดการ Supply Chain
 • ประสบการณ์ดูแลการกระจายสินค้าในช่องทาง MT/OMT
 • ประสบการด้านการบริหารและพัฒนาการกระจายสินค้า

14 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหามาอย่างน้อย1ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

14 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานขายสินค้าต่างประเทศ
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน 22,000
 • การศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถต่อรองได้ทุกอย่าง

16 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied