• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีในสายงานการตลาด
 • มีบุคลิกดี คล่องแคล้ว มีทักษะในการเจรจาที่ดี

12 hours ago

 

Applied
 • Compliance experience in Internet Industry
 • Willing to work in shift hour
 • Post-qualification experience in finance

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years in Operation Management
 • Problem solving and managerial skills
 • Good command in English

17 hours ago

 

Applied
 • More than 5 years of exp in MIS or PM
 • Strong analytics and PM skills
 • Strong communication skill

17 hours ago

 

Applied
 • Age between 27 - 35 years old
 • 3+yrs as credit analyst or relationship role
 • Excellent English/ exp with SME, Corp Clients

17 hours ago

 

Applied
 • Credit analysis
 • Relationship Management
 • financial analysis, cash flow projection

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+ yrs as credit risk review in Banking Business
 • Exp serving large scales company, Public company
 • Good command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Finance, Economic Accounting
 • Exp FX Trades and Cash Management in Banking
 • Fluent in written and spoken English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Instructor
 • Training
 • Human Resources

17 hours ago

 

Applied
 • Age between 26 - 35 years old
 • 4+yrs in Banking Treasury, FX trading, Cash Mgt
 • Good command of English

17 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male/ Female, Age between 27-38 years old
 • PL/SQL, Java, ASP, Oracle Database
 • Banking, or other related Financial Institution

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Android Developer , Frontend
 • Android applications using Java / Kotlin
 • Advanced knowledge of RESTful API interaction and

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การเงิน
 • การบัญชี
 • สินเชื่อ

22 hours ago

 

Applied
 • Male or female Age between 35-45 years.
 • 6-7 years experience in Hire purchase / Finance
 • Strong Accounting standard for both GAAP

24-Jan-20

 

Applied
 • At least 2 years' exp. in Java programming
 • Expertise in Back-End/Front-End Technologies
 • Exp. in Tomcat and WebLogic/ WebSphere server

24-Jan-20

 

Applied
 • At least 2 years' exp. in Java programming
 • Expertise in Back-End programming; NodeJS
 • Exp. in Front End; Angular 7/8

24-Jan-20

 

Applied
 • interpret AML law and guidelines into solution
 • build awareness and develop compliance culture
 • report AML compliance matters in a timely manner

24-Jan-20

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารทุจริต
 • สืบค้นข้อเท็จจริงของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน
 • จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล

24-Jan-20

 

Applied
 • Analyze credit data, financial statements
 • Analyze cash flow, ability to pay debts
 • Monitor, assess, control credit risk of portfolio

24-Jan-20

 

Applied
 • Marketing and Branding Manager
 • 4-6 years experiences in marketing related field
 • oversee the execution of both online and offline

24-Jan-20

 

Applied
 • Thailand # 1 online financial broker
 • Fast growing fin-tech company
 • Dynamic high growth environment

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Statistics
 • At least 7-10 years of work experience
 • Have ability to use analysis/statistical tools.

24-Jan-20

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 2-8 ปี
 • สามารถพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยี NET architecture

24-Jan-20

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Master Degree in Finance, Economics
 • 2 years of experience in SME credit analyst
 • SME-M Credit Analyst

24-Jan-20

 

Applied
 • 3 Years in Software Project Management / MIS
 • Good command in English
 • Multinational Environment + 5 Days working

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Tha Only
 • Web Development
 • Banking/FMCG

24-Jan-20

 

Applied
 • Age around 32 Years.
 • 8-10 years of experience.
 • Good command of written and spoken English.

24-Jan-20

 

Applied
 • Male age around 32 Years.
 • 8-10 years of experience.
 • Good command of written and spoken English.

24-Jan-20

 

Applied
 • Treasury Risk Management
 • Treasury Operations Management
 • Leasing

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Test Manager / PMO
 • Java Programmer
 • Murex

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Age 25 - 30 yrs old/ Hold driving's license
 • 2+yrs selling any products/ Exp as B2B sales
 • Good command of English

24-Jan-20

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 5 Years+ Experience of IT Project Management
 • MRT, 5 Day Work Week

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Minimum 2-6 years of Finance and Accounting
 • Tax Invoice control

24-Jan-20

 

Applied
 • สามารถใช้ Microsoft access ได้
 • สามารถใช้ Macro และเขียน VB Script ได้
 • สามารถทำ Develop & Improvement process ได้

24-Jan-20

 

Applied
 • .NET CORE developer, C# programmer, Global FinTech
 • International Payment Gateway, Agile Scrum, OOP EF
 • financial software, new technology, Docker MVC SQL

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Angular developer, C# programmer, Global FinTech
 • International Payment Gateway, Agile, Scrum, Jira
 • financial software, new technology, Docker Xamarin

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • DevOps engineer , System engineer , Developer
 • Database,Oracle,Mysql,MsSql ,
 • Window Server , Linux Server ,

24-Jan-20

 

Applied
 • Male or Female age not over 35 years old
 • degree in Risk Management, Economics, MBA
 • experience in Risk Management & Risk Analyst

24-Jan-20

 

Applied
 • Underwriting and account management policies
 • Portfolio analyses and credit performance forecast
 • Developing, testing, and optimizing credit policie

24-Jan-20

 

Applied
 • Sign-off UAT when exit criteria are met
 • Cash Management System Support
 • Loans operations System Support

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • MBA. / BBA.
 • Background in Financial Institute
 • Experience 2 years up

24-Jan-20

 

Applied