• Training
 • จัดฝึกอบรม/วางแผนหลักสูตรการฝึกอบรม
 • จัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่

12 hours ago

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์การขายและเป้าหมาย
 • ควบคุมการทำงานของผู้จัดการอาคาร
 • เลือกประเภทของธุรกิจที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

21 hours ago

 

Applied
 • เขียน ออกแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
 • กำกับดูแลการบำรุงรักษาเครื่องเล่น
 • จัดเตรียมแผนงานบำรุงรักษาเครื่องเล่นประจำปี

14-Dec-19

 

Applied
 • Senior Marketing Executive
 • PR, Event
 • Kids, Sport

13-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท นิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย)
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษี และ ลิขสิทธิ์

13-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลย์
 • ประกันสังคม

13-Dec-19

THB16k - 20k /month

Applied
 • Account manager
 • Sales
 • Entertainment Business

13-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะ Event marketing
 • ใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี

13-Dec-19

THB16k - 30k /month

Applied
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านการผลิตรายการวิทยุ
 • ทักษะด้านการบริหาร
 • การบริหารควบคุมการผลิตรายการ

12-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor of Laws from Thailand’s accredited law
 • A minimum of 3 years’ experience
 • Strong analytical, interpersonal and communication

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Business operations, IT Project Manager
 • Digital solution business
 • Information Technology operations

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Develop marketing plans
 • research collection, analysis, and interpretation
 • Manages relationships with vendor partners/sponsor

12-Dec-19

 

Applied
 • Experience in managing teams
 • Experience in Electronic Devices maintenance
 • A passion for VR, gaming, and technology

11-Dec-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Lead a passionate team of high-flying superstars
 • 5+ years of management experience
 • Take full responsibility for Sales & Profit Manage

11-Dec-19

 

Applied
 • 3 years experience in Online Marketing, Website
 • Online Marketing strategies
 • Good command of English both of written & spoken

11-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Social Media
 • Digital Marketing
 • Entertainment business

11-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • ต้องการ Editor ความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์งานตัดต่อ
 • มาทำงานในบริษัทที่เน้นถ่ายภาพสวย

11-Dec-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

11-Dec-19

 

Applied
 • CLMV Accounting
 • Oversees the general accounting
 • Strong executive presence and leadership

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Join the top Thailand Destination Wedding company
 • Work with international clienteles
 • Most pleasant working industry

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานในระดับ หัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • Social Network ต่างๆ ทั้ง Website FB IG
 • ทำงานด้านการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ 5 ปีขึ้นไป

10-Dec-19

 

Applied
 • Investor Relations Section Manager
 • Investor Relations
 • การลงทุนสัมพันธ์

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Community Officer,Customer Service, Guest Service
 • providing a range of activities,Front Desk
 • build atmosphere in center,take care and service

10-Dec-19

 

Applied
 • คิด ออกแบบ วางแผนกลยุทธ์ งานโปรโมทภาพยนตร์​
 • copy writer คิดคำ เขียนสคริปต์ สกู๊ป
 • ควบคุมการผลิต ชิ้นงานโปรโมทภาพยนตร์

10-Dec-19

 

Applied
 • ตัดต่อคลิปภาพข่าวเพื่อออกอากาศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • Final Cut, Adobe Premiere, Adobe Photoshop

10-Dec-19

 

Applied
 • ออกแบบ และผลิตงานกราฟิกสำหรับรายการข่าว
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

10-Dec-19

 

Applied
 • 10 years of hand-on experiences in Human Resourc
 • Experiences from Head Hunter company is a plus
 • Experienced in TV,Media,Entertainment,Tech

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Draft and finalize agreements, contracts
 • Apply for licenses for various businesses
 • Regularly monitor compliance

10-Dec-19

 

Applied
 • Join the top Thailand Destination Wedding company
 • Work with international clienteles
 • Most pleasant working industry

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Join the top Thailand Destination Wedding company
 • Work with international clienteles
 • Most pleasant working industry

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะ ประสบการณ์ด้านงานขาย
 • มีความรู้ด้านดนตรี หรือสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้
 • มีทักษะด้านการเจรจา การนำเสนอ

10-Dec-19

 

Applied
 • Open for entry levels of education and experience
 • Service-minded and Passionate for Growth
 • Attractive Remuneration

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Data engineer or Database Administrator
 • SQL, MS SQL, My SQL, NOSQL Database
 • Develop, Enchance and intregrate data warehouse

09-Dec-19

 

Applied
 • Infrastructure
 • DevOps
 • Amazon Web Services (AWS)

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Account Executive
 • สิื่อโฆษณา
 • Advertising

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Backend Developer
 • Java, PHP, Node.js
 • source code development on github

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Pilates Mat and Reformer certified
 • PILATES INSTRUCTOR
 • Personal Trainer

09-Dec-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่าพร้อมที่จะไปทำงาน
 • เงินเดือนพื้นฐาน 45,000 บาทไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
 • ชายและหญิงอายุ 21 - 31 ปี

08-Dec-19

THB45k - 70k /month (includes high commission)

Applied
 • Quarterly Bonus (every 3 month)
 • Accommodation & Transportation provide
 • Outstanding career advancement opportunities.

08-Dec-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารดีมาก
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Product Marketing
 • Merchandise
 • Marketing Communication

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied