• รักงานบริการ
 • สามารถพูดคุยติดต่อประสานงานได้ดี
 • สามารถพิมพ์เอกสารติดต่อกับทุกแผนกได้

17-Feb-18

 

Applied
 • Call center or telemarketing background.
 • Good communication both Thai and English.
 • Service mind and can work under pressure

17-Feb-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Age between 30-35 years Male/Female
 • Must have 3 years of Audit background
 • Very good in English

16-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Unity Game Developer at mobile game studio
 • Work on next generation multiplayer games
 • Open for Senior and Junior - REMOTE OPTION

16-Feb-18

 

Applied
 • Social Network Service, Digital Marketing
 • Set the Events Experience
 • Communicate in English

16-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • iOS/Android mobile applications
 • Objective-C / Swift / Java
 • software

16-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • web technologies
 • Mobile & web
 • Application

16-Feb-18

Base salary + high commission

Applied
 • Develop backend
 • API
 • Data base

16-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • UX Designer
 • Mobile App & web
 • Graphic design

16-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Executive Secretary
 • เลขานุการ
 • Secretary to Director

16-Feb-18

 

Applied
 • สถาปนิก
 • สถาปัตยกรรม
 • ออกแบบและก่อสร้าง

16-Feb-18

 

Applied
 • Entertainment Business
 • International
 • Business Development

16-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลย์
 • ประกันสังคม

16-Feb-18

THB16k - 20k /month

Applied
 • Entertainment Business
 • International
 • Business Development

16-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor degree in audio engineering
 • Pro tools or Logic program
 • Mixing Thai dubbed audio

16-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำแผนโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้น ร่วมกับโมเดิรน์เทรด
 • ดูแลการดำเนินกิจกรรมการตลาด
 • ส่งเสริมการขายตามแผนงานสำหรับลูกค้า

16-Feb-18

 

Applied
 • ออกแบบ/เขียนแบบ-ถอดองค์ประกอบแบบงานที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ออกแบบ/กราฟฟิกดีไซน์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

16-Feb-18

 

Applied
 • รับผิดชอบการทำเอกสารตั้งหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

16-Feb-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

16-Feb-18

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • นิเทศศาสตร์
 • วิทยุและโทรทัศน์

15-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี หรือเท่าเทียบ
 • มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Express

15-Feb-18

 

Applied
 • มีความรู้และเข้าใจในการทำงานด้าน HRD
 • มีทักษะการสอน การเป็นวิทยากรภายใน
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

15-Feb-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณาหรืองาน Event
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านการเจรจา

15-Feb-18

 

Applied
 • Male or female, age not over 35 years old
 • At least 2-5 year experience in entertainment
 • Good presentation, and negotiation skills

15-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Tourism, Hotel or Golf Industry
 • Good English skills in writing and speaking
 • Salary comensurate with experience

15-Feb-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum3-5years work experience with building B2C
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Good UX design intuition.

15-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Open for entry levels of education and experience
 • Service-minded and Passionate for Growth
 • Attractive Remuneration

15-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากร
 • ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Feb-18

 

Applied
 • Male or Female Thai nationality
 • Speaking and writing English a must
 • Experience in B2B/B2C platforms a necessity

15-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Modern Trade
 • Sales Strategy
 • Key Account

15-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Account Director
 • Entertainment
 • Management

15-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Product Manager
 • Product Development
 • Entertainment Business

15-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Express

15-Feb-18

 

Applied
 • มีหน้าที่ดูแลต้อนรับลูกค้า/เสิร์ฟอาหาร
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ มีน้ำใจ มีทัศนคติที่ดี

15-Feb-18

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี หรือเท่าเทียบ
 • มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Express

15-Feb-18

 

Applied
 • หากใช้ภาษาอังกฤษ รัสเชีย จีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ มีน้ำใจ มีทัศนคติที่ดี
 • ทำงานเป็นทีมได้ ประสานงานกับแผนกต่างๆได้ดี

15-Feb-18

 

Applied
 • ทำหน้าที่ดูแลด้านอาหารภายในครัว
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ มีน้ำใจ มีทัศนคติที่ดี

15-Feb-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ มีน้ำใจ มีทัศนคติที่ดี

15-Feb-18

 

Applied
 • Degree & above major in Accounting/Finance
 • 3 years of working experiences in accounting
 • Communication skill in oral & written English

14-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Prior experience in translation
 • Freelance
 • Familiarity with video games and/or wireless techn

14-Feb-18

 

Applied
 • - Good command of English & Excel
 • - Investigative mindset
 • - Never stop learning

14-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป
 • อายุ 29 - 37 ปี
 • ปิดงบการเงิน

14-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in marketing or communication
 • 4 - 5 years Experience in Digital Marketing
 • Good communication skills

14-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านโฆษณา การผลิตสื่อโฆษณา
 • ใช้ภาษาเขียนเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักการโฆษณาประชาสัมพันธ์

14-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science or other IT related fie
 • 3-5 year experience in website development
 • PHP Framework Laravel Other MVC, MongoDB

14-Feb-18

 

Applied