• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • อยู่ภายใน อำเภอสูงเนิน หรือใกล้เคียง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

53 mins ago

 

Applied
 • รักงานบริการการขาย
 • บุคคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ
 • มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

57 mins ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

1 hour ago

 

Applied
 • Mature, confident, versatile, and organized.
 • Computer literate with good typing skill
 • Good English skill

3 hours ago

 

Applied
 • Golden opportunity
 • Work with International team
 • Shortlist 1st Jan 2017

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Overseas Training Opportunities
 • Car Allowance
 • Attractive Incentive upon achieving targets

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years’ experience in Oil & Gas industry
 • Bachelor in Engineering
 • Knowledge about issues in the fields of Quality

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์ 2 - 4 ปีขึ้นไป
 • ประกันสังคม / เงินโบนัสตามผลงาน

12 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี, มีความคิดสร้างสรรค์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี

12 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

12 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ขยันทำงาน
 • มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี

12 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

12 hours ago

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า
 • มีทักษะในการเจรจา ทางการค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับแรงกดดันในการทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering.
 • Co-ordinate with designer, quantity surveyor
 • Co-ordinate and advice contractors

12 hours ago

 

Applied
 • ช่างเชื่อมทั่วไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ

12 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Political Science, HR / related fields
 • At least 1-2 years experiences in HR
 • General knowledge in Labor laws

12 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องงานกลึง,เชื่อม
 • มีความรู้เรื่องการออกแบบบ้าง
 • รักงานขาย

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Shift Leader
 • Ceramic Technology, Material Science, Engineer
 • improvement of production process.

12 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years experience
 • Good command in English
 • Specializing in Architecture/Interior Design

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree (architectural, Civil,)
 • 4 years plus with related experience
 • Knowledge of Drawing and specifications

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in HR functions
 • Managing government, labour relations
 • Thorough understanding of Thai Labour Laws

12 hours ago

 

Applied
 • Localization/Copyediting
 • Experienced Translator/Editor
 • Technical documentation / Marketing materials

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (อ่านออก-เขียนได้)
 • ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์
 • มีความขยันอดทน

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (อ่านออก-เขียนได้)
 • ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์
 • มีความขยันอดทน

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (อ่านออก-เขียนได้)
 • ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์
 • มีความขยันอดทน

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (อ่านออก-เขียนได้)
 • ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์
 • มีความขยันอดทน

12 hours ago

 

Applied
 • design by customer need
 • design for production
 • design for bidding

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Technical Sales Engineer (Chemical products)
 • Chemical Engineering or related fields
 • Ability to travel

18-Nov-18

 

Applied
 • Male, Age between 24 - 33 years old
 • Exp as commissioning/ process for water treatment
 • knowledge of AutoCAD

17-Nov-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Software development contractor/freelance
 • Halcon
 • Computer Vision

17-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Electronic Design
 • PCB Design
 • Sensor technology

17-Nov-18

THB30k - 55k /month

Applied
 • Age between 32 - 38 years old
 • Strong in HRD from Large scale company
 • Master Degree in HR, Organization Development

17-Nov-18

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Strong C&B experience
 • Multinational culture
 • Good English

16-Nov-18

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Worked with Scripting Languages,.NET Web Service
 • Co-operate with the team leader
 • Able to travel outside Bangkok and abroad.

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • 2-10 years’ experience in programming
 • Ability to work independently and proactively
 • Able to travel outside Bangkok and abroad.

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือช่างไฟฟ้า

16-Nov-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือช่างไฟฟ้า

16-Nov-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • เคยใช้โปรแกรมทางบัญชี

16-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี เครื่องกล หรือ อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์และรู้จักกับเครื่องจักร CNC
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16-Nov-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in SAP and full cycle is the must
 • Experience in business requirement analysis
 • Able to travel outside Bangkok and abroad

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years in ABAP
 • Have knowledge inDBM VMS, FI/CO, MM, SD, HR module
 • Able to travel outside Bangkok and abroad

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Implements full cycle SAP
 • Performs Go live checks and controls
 • Able to travel outside Bangkok and abroad

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป - ปวส.
 • เชคสต๊อกเหล็ก
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-18

 

Applied