• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ความรู้ด้านวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน

19-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านงานออกแบบระบบท่อ
 • ความรู้ด้านวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

19-Sep-19

 

Applied
 • Foreigner/ Expatriate/ Expat
 • Electrical Engineering
 • Engineering/ Bidding/ Project Management

19-Sep-19

 

Applied
 • Strong analytical and numerical skills
 • Fluency in Thai and English
 • Strong commercial focus and proactive networker

19-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineer
 • At least 2-5 years of experience as mechanical
 • Good command in English

19-Sep-19

 

Applied
 • 8-10 years in Quality Management with Real Estate
 • Strong in English
 • Able to work upcountry

19-Sep-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม SAP
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือ โท สาขาบัญชี
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • มีประสบการณ์ทำงบการเงินรวม

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • install CAD drawings for communication system
 • Minimum 3 years experiences in similar position
 • Understand the use of AutoCAD

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Excellent command of spoken and written English
 • Proven experience as a legal counsel
 • knowledge of corporate law and procedures

19-Sep-19

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานออกแบบ Post Tension
 • สามารถใช้โปรแกรม Adapt และ Autocad ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Sep-19

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Surveying Equipment
 • GPS

19-Sep-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Be a Key Member of a high growth enterprise
 • Abundant opportunity to perform & Shape the Future
 • Passionate, energetic and innovative work culture

19-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accountant.
 • Good command of written and spoken English.
 • Good for Ms. office computer skill (Word, Excel)

19-Sep-19

 

Applied
 • Control sub-contractor for blasting & painting
 • Minimum 8 years experiences in blasting/coating
 • Work status control

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • At least 3 years in in quantity surveying practice
 • Understanding of EPIC project work flow

19-Sep-19

 

Applied
 • จป.วิชาชีพ หรือ จป.เทคนิค
 • Professional or Technic level
 • Construction yard field safety monitoring

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Degrees in Industrial / Mechanical/ Production
 • Min.3 years experience in industrial plant
 • Ability to plan/schedule

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Primavera 6
 • Prepare construction activity schedule & resource
 • Contract Job

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Analyze and Report Project Cost Performance
 • Develop reporting process
 • Good in English

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or a related field
 • closing accounts for 3 to 5 years
 • Accounting Principles Specific Skill is necessary

19-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accountant.
 • Good command of written and spoken English.
 • Exp. in Accounting Payable field at least 10 years

19-Sep-19

 

Applied
 • จัดทำ Purchase Requisition
 • ควบคุมดูแลดำเนินการโครงการ
 • เขียนแบบ อ่านแบบ

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • 8 years experience in Site Management
 • Manage, plan and monitor construction
 • Excellent command in English

19-Sep-19

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนและงานก่อสร้าง
 • มีความรู้ระบบโปรแกรม ERP
 • มีประสบการณ์ การทำงาน 5 ปี

19-Sep-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนผลิต/ต้นทุนโรงงาน 5 ปี
 • ประสบการณ์การจัดทำงบการเงินของบริษัท มหาชน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีงานก่อสร้าง

19-Sep-19

 

Applied
 • Knowledge in Payroll system and HRIS
 • Good command of written and spoken English
 • Work in a multinational project team

19-Sep-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความรู้การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า PLC
 • สามารถปฏิบัติงานได้ที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อย

19-Sep-19

 

Applied
 • การันตีโบนัส 1 เดือน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างต่ำ 3 ปีขึ้นไป

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ปวช - ปวส - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • รายได้ดี บริษัทมั่นคง

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ควบคุมงาน
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี
 • รายได้ดี บริษัทมั่นคง

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors Degree or higher
 • 3- 5 years experience
 • Have a good sense of entrepreneurship

18-Sep-19

 

Applied
 • 3-5 years working experience in construction
 • Good in English and Thai conversation and writing
 • Salary 50k and above

18-Sep-19

 

Applied
 • 3 years of working experience in Admin, Document
 • Document controller, Business Admin, Project Admin
 • Good command in English

18-Sep-19

 

Applied
 • mechanical, electrical,Civil or relate
 • Thai national, at least 22 years old
 • Minimum 1 year work experience

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical engineering
 • Exp at least 10 Yrs Electrical engineering ,
 • Salary negotiate

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Civil , survey
 • Ability to write and speak English.
 • High rise buildings

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
 • กำกับดูแลการก่อสร้าง
 • มีความก้าวหน้าในสายงาน

18-Sep-19

 

Applied
 • west guard rule
 • Lean Six Sigma
 • Engineer

18-Sep-19

 

Applied
 • Project Management
 • Innovation
 • Fast-growing

18-Sep-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • รับผิดชอบงานก่ออิฐฉาบปูน ปูกระเบื้อง ประปา ห้องน้ำ
 • ซ่อมแซมแผ่นฝ้ายิปซั่ม อาคารช่างไม้ ทาสี และอื่นๆ
 • แก้ปัญหาฉุกเฉินและเร่งด่วนตลอดเวลา

18-Sep-19

 

Applied
 • degree (or higher) in Computer Science
 • 5 years experience in IT support or other related
 • Network & Infra (Server related etc,)

17-Sep-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม 3-5 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ผ่านงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร

17-Sep-19

 

Applied
 • High Vocational or Bachelor's in Drawing
 • Good English language skills.
 • Knowledge and skill Auto-CAD,3D Software

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in any related disciplines
 • 5+ years of experience in recruitment
 • Good command of written and spoken English

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานด้านโรงแรม อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานรวม 10 ปีขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานด้านโรงงานก่อสร้าง

17-Sep-19

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master in Engineering or Logistics
 • Experience in Construction Procurement
 • Good Command in English

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied