• อยู่ใกล้ BTS ช่องนนทรี / MRT สีลม
 • มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ/ชีวิต
 • Bonus ตามผลประกอบการ และ Performance ของพนักงาน

1 hour ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • ควบคุมงาน
 • ประสานงานหน้างาน
 • มีประสบการอย่างน้อย 2 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • ประเมินราคา
 • เขียนแบบ Auto Cad ประสานงานโครงการ
 • มีประสบการอย่างน้อย 2 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • At least 0-2 years of administrative experience
 • Educational background in logistics or business
 • Able to work under time pressure

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Degree in Civil,
 • Able to work independently
 • Good conversation English level

11 hours ago

 

Applied
 • Project Manager,Civil , Contractor , Primavera
 • สามัญวิศวกร (โยธา) , Building ผู้ัรับเหมา,
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง,Condo,Auto Cad

11 hours ago

 

Applied
 • Selling Highway, Impact Glass Beads & Others
 • 3-5 Years of Experience in Technical Sales
 • Has Own Car + Good English + Negotiation Skill

11 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 5 days working
 • Work with experience person in oil & gas industry
 • experience in estimating,engineering ,cost control

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการอย่างน้อย 5 ปี
 • ใช้ Auto Cad ได้
 • มีบุคลิกเป็นผู้นำ ชอบความท้าทาย

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประเมินราคา
 • เขียนแบบ Auto Cad ประสานงานโครงการ
 • ควบคุมงาน

11 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการอย่างน้อย 2 ปี
 • ใช้ Auto Cad ได้
 • มีบุคลิกเป็นผู้นำ ชอบความท้าทาย

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experiences in credit management
 • Experience of carrying out credit risk assessments
 • Good command in English both written and spoken

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 40 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมและอ่านแบบ หรือเขียนแบบ

17 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age 25-35 years old
 • Bachelor’s Degree in Engineer
 • Driving license with your own car

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • ทำแผนงาน งวดงานได้

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการทำงานอย่างน้อย 3 ปี มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • สามารถเขียนออกแบบคำนวณโครงสร้างอาคาร 3 ชั้นได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ต้องมีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 3 ปี และต้องมีใบ กว.
 • สามารถออกแบบเขียนShop drawing คำนวณโครงสร้างได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษสามารถติดต่อสื่อสารได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate the monthly safety meeting.
 • Working experience 3-5 years in safety
 • Occupational and Healthy and Environment knowledge

17 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1-2 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลความปลอดภัยของคนงานระหว่างการก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ช่วยดูแลเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงาน

17 hours ago

 

Applied
 • เคลียร์แบบก่อสร้างกับทางผู้ควบคุมงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3-5 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ปวช.- ปวส. ขึ้นไปทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประจำไซด์งานก่อสร้าง

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลในส่วนงานสถาปัตย์,งานเก็บงานส่งงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • เบิก-จ่าย วัสดุก่อสร้าง
 • จัดทำสรุปข้อมูลให้สโตร์สนาม

17 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถออกหน้าไซด์งานก่อสร้าง

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2-5 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไปด้านแรงงานต่างด้าว

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • การศึกษาระดับ ปวส. สาขา ก่อสร้าง,โยธา หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • จบศึกษาสาขาก่อสร้าง , โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งงาน 1-2 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1-5 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาติขับขี่

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านเงินเดือน

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี - ปริญญาโทด้านบัญชี/การเงิน
 • อายุระหว่าง 35-45 ปี มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กว.

17 hours ago

 

Applied
 • ขับรถบรรทุก 6 ล้อ รับส่งคนงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
 • มีประสบกาณ์ในการขับรถบรรทุก6ล้อ 2 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นด้านงานเขียนแบบก่อสร้าง

17 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 35-45ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied