• มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถอ่านแบบได้
 • มีทักษะการประสานงานที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Full-Stack จะรับพิจาณาเป็นพิเศษ
 • การเติบโตไปพร้อมองค์,ร่วมงานกับคนรุ่นอายุเฉลี่ย 27
 • มีความชอบในเรื่อง Coding และ Program, website

2 hours ago

 

Applied
 • HR manager
 • Personnel manager
 • Bouygues-Thai Ltd.,

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineer
 • 3-5 years experience in project engineer
 • New grads in welcome

8 hours ago

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

9 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsft Office และโปรแกรม B-Plus
 • มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถรักษาความลับของข้อมูล

9 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Civil Engineer or relating field
 • 3-5 year experiences in Planning & Management

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality.
 • Bachelor Degree in Civil Engineer
 • Good team player.

9 hours ago

 

Applied
 • Handle monthly management reporting
 • Plan, CAPEX, and Modeling Tool
 • Prepare presentations to Board of Directors

10 hours ago

 

Applied
 • facilities coordinator
 • office admin
 • coordinator

15 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Civil Engineering
 • Experience in design or construction supervision
 • Knowledge of design / analysis engineering

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 Years experience in Purchasing from electronics
 • Male or Gemale and age not over than 35 years
 • Excellent communication skill in English

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in engineering design
 • Bachelor degree in Chemical or Industrial Engineer
 • Good command of English

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing
 • Administration
 • Sales Support, Coordination

19-Jan-18

 

Applied
 • Sales
 • Male/Female
 • Vinyl flooring/ laminate flooring

19-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • Civil
 • mechanical
 • engineer

19-Jan-18

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญตรี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถย้ายมาทำงานที่ เกาะสมุยได้ (เรามีที่พักให้)
 • หากมีความรู้ทางภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญตรี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถย้ายมาทำงานที่ เกาะสมุยได้ (เรามีที่พักให้)
 • หากมีความสามารถด้านภาษา จะพิจารณาเป้นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree or higher in Public Health
 • Good understanding of Thailand Occupational Health
 • Good command of English

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Identifying trends in distribution and activities
 • Organising the Sales Team to maximise productivity
 • At least 5 years of experience in a construction

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Human Resource or related field
 • Good communication in English
 • Knowledgeable in labour laws

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in civil engineering
 • 10 years experience in Project Management
 • Understand both the design and construction

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Typing and filing documents
 • Handle general office duties
 • Bachelor degree of any field

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ AutoCad ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการเคลียร์แบบ Document Control

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สำหรับ ปวส-ป.ตรี

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • ปวส.ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สัมภาษณ์ แล้วเริ่มงานได้ทันที

19-Jan-18

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลการทำงานของช่าง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel และ Power Point
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านงาน PM จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประจำที่ปากช่อง นครราชสีมา

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ่นไป สาขาไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel และ Power Point
 • ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี

19-Jan-18

 

Applied
 • financial management, financial reports, AR, AP
 • cost accounting, inventory control, BG, GL, tax,BO
 • cash&bank, fixed asset, insurance,payment&treasury

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 2 year experience in Accounting
 • Account Payable
 • General Ledger

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Financial Accounting
 • Good command in English or Chinese
 • Salary 25k - 32k

19-Jan-18

THB25k - 35k /month

Applied
 • Have a good knowledge of Modbus protocol
 • Ability to use design program and Modbus protocol
 • Excellent analysis and troubleshooting skills

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 0-5 ปี
 • สามารถทำงานนอกสถาณที่ได้
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

19-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์
 • ควบคุม3.ทำงานทั้งหมดในฝ่ายบัญชีการเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าในสต็อก

19-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • ใช้ MS-OFFICE ได้ / ใช้โปรแกรม 2D , 3D

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
 • ศึกษาและวิเคราะห์อาการเสียในส่วนต่าง ๆ ของรถเบื้อง
 • ศึกษาคู่มือการใช้รถที่ขับอยู่

19-Jan-18

 

Applied
 • ขยัน อดทน
 • มีความอดทน ตั้งใจทำงาน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

19-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคล

19-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่ )
 • มีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้ดี

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ซ่อมยานยนต์ทุกชนิด
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

19-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )

19-Jan-18

 

Applied
 • ดำเนินการจัดแบบแผนกำหนดวิธีการผลิต
 • พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )

19-Jan-18

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในงานช่างไฟฟ้า
 • สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับส่วนต่าง ๆ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ
 • ขยัน อดทน

19-Jan-18

 

Applied