• เพศ ชาย-หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • Testing all types of pressure vessel
 • Bachelor degree of Mechanical Engineering
 • Registered Engineering License

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส. , ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25 - 40 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ออกใบวางบิล พร้อมวางบิลลูกค้า
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

4 hours ago

 

Applied
 • Testing all types of pressure vessel
 • Bachelor degree of Mechanical Engineering
 • Planning in mechanical engineering

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
 • Exp in Bulk Delivery
 • Experienced in oil&gas or chemical industry
 • Good in English & good communication skill

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง - ชาย
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุ 30 ปีขี้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลด้านงานบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3 - 8 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20-30 ปี
 • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหการ
 • ปฎิบัติงานที่คลังปทุมธานี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Career Advancement
 • Great Opportunity to Learn
 • Global HR Exposure

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 2 - 7 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
 • เพศชาย
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องการฉายรังสีเป็นอย่างดี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. - ปวส.

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง - ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี
 • มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย

4 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work with Power Generation Industry
 • Multi-cultural working environment
 • Prospect for further training & career development

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บัญชี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบงาน ISO เป็นอย่างดี

4 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
 • เพศชาย
 • อายุ 25 - 40 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • มีใบอนุญาติให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ ตรอ.
 • จบด้านช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อาย 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง - ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Law (LL.B.)
 • 5 year experience in legal field
 • Drafting, reviewing and revising contracts

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sale , Grid Integration, Power Grids
 • Substation, Electrical Balance of plant,
 • Plant Electrifications, HVDC, FACTS, System

4 hours ago

 

Applied
 • 4 year experience in enterprise architecture
 • IT and architecture strategy
 • Experience in IT and Business Process

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting.
 • Good English communication skill.
 • Good benefit.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experiences in Fermentation/ Distillation
 • degree in Chemical, Bio process, proceess engineer
 • Experience in a similar capacity

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23 - 33 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
 • network support,network engineer,it support,shift
 • shift work,it support,engineer,
 • system engineer,email system,telephone system

4 hours ago

 

Applied
 • Attractive benefits and Allowances
 • Good command of written and spoken English
 • Minimun 5 years of experience in related filed.

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting.
 • 0-3 years of relevant experiences in Accounting.
 • Computer skill of MS Office applications.

4 hours ago

 

Applied
 • Near BTS
 • Good benefits
 • Lawyer License is required

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Officer in Electricity generating
 • 1-2 years of related experience is preferable
 • TOEIC score must be over 600

4 hours ago

 

Applied
 • Vocational certificate or equivalent
 • At least 1 years direct experience in call center
 • Good data entry and typing skills

4 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of importing chemical products
 • Responsible for the purchasing of raw materials
 • Coordinate with the local and oversea suppliers

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years in Import/export, BOI Privileges
 • Bachelor degree in Logistics
 • Strong knowledge in privileges, import-export

4 hours ago

 

Applied