• วุฒิป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

1 hour ago

 

Applied
 • 5 days work week
 • Fire protection deliverables
 • Fire protection philosophy

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 days work week
 • Design Safety Engineer
 • Oil, Gas, Petrochemical, EPC, EPCM, Safety

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Engineering or Science in Electrical
 • Experienced in PV Power Plant design
 • Good English written and verbal communication

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ) สาขาไฟฟ้า
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้(ดีในระดับหนึง)
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ( ในบางครั้ง )

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียบแบบมา 3 ปี
 • ประจำสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร)

3 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการร์งานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

3 hours ago

 

Applied
 • Well spoken & writen in English.
 • 3-5 years project executing or management exp.
 • Exp within the water & waste treatment and EPCs.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • B.A./B.S. in Accounting
 • At least 5Y working experience in accounting area
 • Excellent written & verbal communication skill

7 hours ago

 

Applied
 • 3 yrs. experience in Power business or Energy
 • Support power business and asset management
 • Good command of spoken & written English

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท: สังคมศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / นิติศาสตร์
 • Toeic ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
 • ประสบการณ์ 3 ปี ในด้าน วิเคราะห์และวางแผน

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท: สื่อสารมวลชน/นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์
 • Toeic ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
 • ประสบการณ์ 2 ปี ในด้าน การบริหารประเด็นในภาวะวิกฤต

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท: สื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ / บริหารจัดการ
 • Toeic ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
 • มีความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Science
 • Maintain the Visual Board for daily management
 • Experience in using ERP system

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / บัญชี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาดได้
 • มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 750 คะแนนขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องมือวัด
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ สาธารณูปโภค ระบบ TPM
 • Boiler, ผลิตพลังงานไฟฟ้า

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in business /engineer
 • 10+ years sales experience
 • 4+ years in leadership sales position

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ภาษาอังกฤษพอใช้
 • Work day: Mon to Sat
 • New graduate is also welcome

11 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years experience in project management
 • Good command in English and skillful in MS Office
 • Manage the key projects orders

11 hours ago

 

Applied
 • Min 8 years in Structure Designer
 • Onshore or Offshore or Oil &Gas
 • PDMS,Tekla or E3D

11 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in International Business
 • Strong analytical skills
 • New graduated and Good command in English

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 – ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถออกพื้นที่ต่างจังหวัดได้

11 hours ago

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Technical Background
 • Oil and Gas field

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ดูแลจัดการงานเอกสารต่างๆ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด

11 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

11 hours ago

 

Applied
 • Able to deal with international bank
 • 2 years of experience in Finance/Accounting
 • Good English communication skill

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะการเจราต่อรองที่ดี

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรรมศาสตร์ (วศ.บ)
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ไปประจำโครงการ นครราชสีมา ได้

11 hours ago

 

Applied
 • Background of Project Management in Renewable
 • Possess Experiences in Vietnam
 • Working Place: M Plaza, HCMC, Vietnam

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Implementing overall HR strategies and system
 • Implement staff trainings, Policies & Regulation
 • Payroll system

11 hours ago

 

Applied
 • costing, cost accounting
 • minimum 2 years costing experience
 • good interpersonal skill, positive attitude

11 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 • มีความขยัน อดทน ต่องานที่ทำ
 • ทำบัญชี และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ออกหน้างานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า
 • ออกหน้างานต่างจังหวัดได้
 • ขยัน อดทน

11 hours ago

 

Applied
 • 10 years on maintenance and turnaround
 • Gas Turbine, Steam Turbine ,
 • Experienced in Maintenance Service

19 hours ago

 

Applied
 • At least 10-15 years role
 • Primavera software (P6)
 • project planner engineering in Brownfield (revamp)

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineer
 • New Graduated is also welcome
 • Can do shift work

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท: Business Administration / Economics
 • คะแนน Toeic ระหว่าง 650 - 750 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถสื่อความ นำเสนอ และเป็นวิทยากรได้

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตร์
 • คะแนน Toeic ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการจัดอบรม

22 hours ago

 

Applied
 • Solar Energy
 • Work life balance
 • 5 days working

23 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมโปรเจ็คท์
 • ประเมินหน้างาน แล้วออกแบบ และเขียนแบบ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการเจรจาต่อรอง

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 - 7 years experiences in accounting
 • Excellent in English communication
 • Bachelor or Master in Finance, Accounting

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 days work week
 • Process Engineer
 • Process Simulation (HYSIS / ASPEN / PROII)

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ Feasibility,Presentation

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Engineering and Science
 • Lubricants Business , Lubricants Distributor
 • Able to work in upcountry

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Good command of English
 • Highly proficient PC in MS Excel, MS Word

12-Dec-18

 

Applied