• วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
 • มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์

3 mins ago

 

Applied
 • ใช้ Premier Pro, Photoshop, Illustrator อย่างถนัด
 • สามารถพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้
 • รายได้ 40,000-45,000 ต่อเดือน

2 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Having consulting, sales or marketing skill
 • Having service minded and customer focus
 • Able to travel within Thailand, flexibility

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Results driven with proven track record.
 • Full training is provided.
 • Good command of English language.

3 hours ago

THB25k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Good Attitude
 • Good in English
 • Visa & Work Permit

3 hours ago

 

Applied
 • Sales, Marketing, Corporate, Client Management
 • Director level, Head of Sales, B2B, Project Sales
 • Academic, Customer Service, Aftersales, Solution

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master's Degree in Information technology
 • 1-3 years of working experience in IT
 • Has experience in IT Department

8 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • การจัดเก็บสินค้า
 • ตรวจสอบสินค้า
 • สั่งซื้อสินค้า

9 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • Provide program information to students (Sales)
 • Co-ordinate with oversea partner
 • Prepare and manage work and travel programs

12 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Sales,Marketing,Customers,Education,IELTS,
 • British Educational System, Language Courses
 • Teaching Centre Business, Target, Budget

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Educational and Course Consultant
 • English learning and lifestyle environment
 • New graduates are welcome

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Educational and Course Consultant
 • English learning and lifestyle environment
 • New graduates are welcome

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Educational and Course Consultant
 • English learning and lifestyle environment
 • New graduates are welcome

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • TOEIC 850, IELTS 6.5
 • Eager to learn and develop professionally
 • Excellent command of spoken and written English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong sales & service
 • Nationality Thai only, age not over 39 years old
 • Strategic thinking, Selling to Customer Needs(b2b)

12 hours ago

 

Applied
 • Proficient in English, Excellent Communication
 • Innovative, Resourceful Problem Solver
 • Full-time, Opportunities for Career Advancement

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 or 2 year experience in sales/customer service
 • Education to tertiary level at any disciplines
 • Fluent in both English & Thai

16 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 1-2 year experience in sales/customer service
 • Education to tertiary level at any disciplines
 • Fluent in both English & Thai

16 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 1-2 year experience in sales/customer service
 • Education to tertiary level at any disciplines
 • Fluent in both English & Thai

16 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent interpersonal skills
 • Excellent sales technique
 • 5 years managerial experience in leading a B2C

16 hours ago

 

Applied
 • learning, English, New Graduate,
 • On-line learning, adviser, counselor
 • education, TOEIC

16 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Appropriate degree, with UK PGCE, or equivalent
 • Minimum three years’ teaching experience
 • Passion for teaching children

16 hours ago

 

Applied
 • Good command of English and communications skill
 • Any Bachelor Degree with some overseas experience
 • Experience in education counselling, an advantage

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขา Marketing หรืออื่นๆ
 • มีทักษะในการสื่สารเรจต่อรอง
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์

16 hours ago

 

Applied
 • Work in an multicultural environment
 • Previous experience/ Fresh graduates are welcome
 • Competitive salary and benefits

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing Talent
 • Global entity
 • Great environment and team members

16 hours ago

 

Applied
 • Service minded
 • Eager to learn and develop professionally
 • Excellent command of spoken and written English

16 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • At least three professional references
 • Experience working with multiple disabilities
 • Positive, compassionate personality

16 hours ago

 

Applied
 • Effective communication skills
 • Ability to work well under pressure
 • Planning skills

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in management
 • Experience in planning, secretarial
 • High levels of honesty

16 hours ago

 

Applied
 • Master Degree of Education or higher
 • Experience in teaching for at least 10 years
 • Teaching license

16 hours ago

 

Applied
 • 2 years working
 • Strong verbal and written English
 • Communicate appropriately

16 hours ago

 

Applied
 • สามารถพูด และเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น
 • เข้าใจในธรรมชาติ ความต้องการของนักเรียน

16 hours ago

 

Applied
 • Problem-solving and decision-making aptitude
 • Advance English for communication and written
 • Proficient in MS Office; Advance in Excel program

16 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ค่าล่วงเวลา
 • โบนัส

16 hours ago

 

Applied
 • Handle full set of accounting
 • AP,AR,Reconcile
 • Fresh Graduated are Welcome.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • English Teacher
 • Business Teacher
 • Tourism Teacher

16 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 10 years of experience in Finance and Accounting
 • Detail-oriented

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher with the minimum of 2 years
 • Having experience as a study abroad counsellor
 • Service-minded, good personality

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Service minded
 • Eager to learn and develop professionally
 • Excellent command of spoken and written English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Educational and Course Consultant
 • English learning and lifestyle environment
 • New graduates are welcome

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Tap Dance
 • Hip Hop
 • Breakdance

16 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาจีน ได้ดี
 • มีใจรักทางด้านงานขาย และบริการ
 • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์

16 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกแบบและพัฒนา Website และ Application บนมือ
 • สามารถทำ SEOได้

16 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Educational and Course Consultant
 • English learning and lifestyle environment
 • New graduates are welcome

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Managing and consulting enterprise clients
 • Analyze Client's business objectives, KPIs, L&D
 • Provide an effective SaaS Solution

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Educational and Course Consultant
 • English learning and lifestyle environment
 • New graduates are welcome

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Educational and Course Consultant
 • English learning and lifestyle environment
 • New graduates are welcome

16 hours ago

 

Applied