• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office(Word/Excel)ได้อย่างดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสือสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

12 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years of experience
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • Strong knowledge of Thai Accounting Standard (TAS)

17-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female aged 35-40 years old
 • C#.net,Vb.net, ASP.net ,AJAX, JavaScript
 • JQuery CSS,HTML5, Web Services and Crystal Report

16-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Stable company
 • Good salary
 • Good benefits

16-Feb-18

 

Applied
 • Annual performance bonus
 • We provide private health insurance to all staff
 • 5 days work week

16-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Looking for QC Officer with good English skill
 • Benefits: performance bonus, travel allowance,
 • Private health insurance & travel insurance

16-Feb-18

 

Applied
 • Female age 27 years old and above
 • 3-5 years’ experience in fashion merchandising
 • Good command in English

16-Feb-18

 

Applied
 • AP experience
 • English
 • Result-oriented

16-Feb-18

 

Applied
 • Expert in Excel
 • Fluent in English
 • Result-Oriented

16-Feb-18

 

Applied
 • Attractive benefits and Allowances
 • Garment Industry
 • At least 5-7 years experiences

16-Feb-18

 

Applied
 • Thai nationality, 28-40 years old
 • Knowledge of International Law in ASEAN
 • Service mind and pleasant personality

16-Feb-18

 

Applied
 • Male/Female, 27-35 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Min experience of 3-5 yrs in warehouse management

16-Feb-18

 

Applied
 • Min. 7 years direct experience in recruitment
 • BA/MA Degree in Business Administration, HRM
 • Strong command of English both speaking & writing

16-Feb-18

 

Applied
 • มีความรู้และทักษะงานด้านการลงรายการบัญชี ความรู้ด้
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Word, Excel, In
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Feb-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้และทักษะงานด้านการเขียนเว็บไซต์
 • สามารถพัฒนาระบบและเว็บไซค์ด้วย PHP HTML JavaScript
 • สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลด้วย MySQL ได้

16-Feb-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • สวัสดิการดี มีโบนัส ปรับเงินทุกปีตามผลประกอบการ
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

16-Feb-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Civil , Design , Manager,Electro , mechanical ,
 • Structural, design,Detailed ,construction
 • AutoCAD, SAP, preferably , Structural Fabrication

16-Feb-18

 

Applied
 • At least 5 years experience in export - import bus
 • Provide financial report with analysis information
 • Good organizational skills and ability to work ind

16-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชีบริหารของบริษัทขาย
 • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้

16-Feb-18

 

Applied
 • Office
 • Admin
 • Good command of English

16-Feb-18

 

Applied
 • 2-4 Years in Customer Service field
 • Willing to learn
 • Team player

16-Feb-18

 

Applied
 • Finance & Accounting Manager
 • Age 35 – 45 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance

16-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น
 • ลูกค้าน่ารัก ทีมงานเข้าขากันดี อยู่กันแบบพี่น้อง
 • ได้ทำงานสินค้า Fashion

16-Feb-18

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female, age between 30 – 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Marketing or relate field
 • Minimum 3 years in sales and marketing in retails

15-Feb-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Diploma or Bachelor’s degree
 • As least 3-5 years, experience in Production
 • Experience in working with SAP system

15-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Human Resource
 • Recruitment
 • HR Executive

15-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 3 years of working experience
 • Compensation & benefits and labour law

15-Feb-18

 

Applied
 • Experience in Visual Merchandising
 • VM standard guideline, Store Image
 • Fair English communication, able to work in shift

15-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Liaise with customers and production team
 • Provide contractual confirmation with customers
 • Expedites business and production progress

15-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Bachelors Degree in Textile and Clothing Field
 • Willing to Relocate to Phuket

15-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Retail Sale
 • Luxury brand
 • Service mind

15-Feb-18

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • งานด้านเอกสาร
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ชอบคิดวิเคราะห์ วางแผน

15-Feb-18

 

Applied
 • Liaise with senior stakeholders
 • Work in a dynamic environment
 • Leading the entire quality function

15-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Able to use Workday program
 • At least 5 years of working experience
 • Knowledge in C&B

15-Feb-18

 

Applied
 • เก่ง Excel & Word
 • งานด้านเอกสาร
 • ระเอียดรอบคอบ

15-Feb-18

THB13k - 20k /month

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • 3 years of experience in related field
 • Good communicator

15-Feb-18

 

Applied
 • 3-5 years experience in Sales & Marketing
 • University graduated
 • Excellent skills in managing customer relationship

15-Feb-18

 

Applied
 • Documentation check for billing note.
 • 5-7 Years’ experience of import and export
 • Experience in BOI import & Export

14-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • อโศก / Terminal 21 Asok / Future Park Rangsit

14-Feb-18

 

Applied
 • Degree in relevant field or equivalent
 • 6+ years experience working in related role
 • Passionate about Sports

14-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Screen Printing Apparel, Printing Garment/Textile
 • Engineering, Industrial Engineer, Print
 • Printing Manager, Printing Development

14-Feb-18

 

Applied
 • At least 4 years practical culinary experience
 • collaborate with the ExecutiveChef to prepare menu
 • Thai nationality only

14-Feb-18

 

Applied
 • Leading online fashion company in Emerging Asia
 • International working environment
 • Fun, vibrant, and casual office community

14-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in supply and operation planning
 • Strong communication & influencing skills
 • Great analytical and planning skills

14-Feb-18

 

Applied
 • 2-4 yrs experience in material/production planning
 • Analytical skills, good with numbers
 • Forecast and do material/production planning

14-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Coordination of product launches and cost requests
 • PO release & tracking,direct experience in garment
 • Work closely with vendors, PD, Sourcing in Europe

14-Feb-18

 

Applied