• ปริญญาตรี จิตวิทยา,บริหารทรัพยากรมนุษย์,การจัดการ
 • สามารถใช้ Microsoft office, Photoshop
 • กล้าแสดงออก ประสานงานได้ดี ทัศนคติดีเป็นวิทยากรได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Textile, Fashion Design, clothing
 • 2-3 years’ experience in merchandising fashion
 • Must be creative, energetic, confident

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • e-commerce
 • Online Marketing
 • marketplace

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถออกแบบ art work banner,สิ่งพิมพืต่างๆ
 • ใช้ Photo shop,illustrator,Auto cad,Adoby ได้ดี
 • ทำงานคล่องแคล่ว ทันต่อเหตุการณ์และส่งงานตรงเวลา

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age is between 38 - 50 years old
 • 8+yrs in textile, garment, fiber, yarn business
 • Exp in management level is preferred

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล
 • มีทักษะและความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversee the daily operations of the Warehouse
 • Salary will be depending on experience
 • Plan and supervise the workflow in a warehouse.

22-Mar-19

 

Applied
 • Head of Legal
 • Good command of English.
 • Good knowledge in Business Law

22-Mar-19

 

Applied
 • Thai fashion, graphic designer
 • Can-do attitude
 • Willing to work hard for high achievement

22-Mar-19

 

Applied
 • Can-do attitude
 • Willing to work hard for high achievement
 • Fluent in English and Thai

22-Mar-19

 

Applied
 • Can-do attitude
 • Thai and international candidates considered
 • Willing to work hard for high achievement

22-Mar-19

 

Applied
 • Can-do attitude
 • Production experience is a plus
 • English speaking and reading required

22-Mar-19

 

Applied
 • Fast growing fashion e-commerce in Asia
 • Flat structure with room to grow
 • International working environment

22-Mar-19

 

Applied
 • minimum 3 years working experience
 • a level or equivalent
 • negotiable salary, monday to friday 9am to 5pm

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Degree/Diploma in Supply Chain,Logistic
 • Minimum 5 years’ relevant experience
 • Proficiency in SAP systems and Microsoft Office

22-Mar-19

 

Applied
 • 8 years of experience in Product/ Merchandising
 • Strong background in analysis
 • Experience in Fashion buying

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experience in managing a team
 • Fashion / retail / luxury background
 • Customer Service / Operations Management

22-Mar-19

 

Applied
 • Minimum 3 years experience in managing a team
 • Fashion / retail / luxury background
 • Customer Service / Operations Management

22-Mar-19

 

Applied
 • cambodia plant
 • finance and accounting manager
 • 5-6 years experiences

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Good Pay, Commission and Benefits
 • International Company
 • Be Part of a Growing Team

22-Mar-19

Base salary + high commission

Applied
 • marketing activities,promotion,digital campaign
 • 40-55K base on Experience,Good in English
 • work at ICONSIAM,Fashion retail business preferred

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา ธุรกิจต่างประเทศ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุระกิจได้ดีเยี่ยม

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาละทีมงาน คิดค้น ปรับปรุง

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาอื่น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • To join a leading e-commerce fashion company
 • To experience international working environment
 • Flat structure with room to grow

22-Mar-19

 

Applied
 • To join of leading fashion e-commerce of SEA
 • International working environment
 • Room to grow

22-Mar-19

 

Applied
 • Have knowledge of Thailand labor laws is a must.
 • Bachelor’s degree or Master Degree in Human
 • 10+ years of experience in Human Resource function

22-Mar-19

 

Applied
 • Programmer
 • Stack and Technology
 • Club 21 (Thailand)

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in management level
 • Good English skills
 • Location Nonthaburi

22-Mar-19

Above THB160k /month

Applied
 • สนใจด้านแฟชั่น มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

22-Mar-19

Base salary + high commission

Applied
 • Male or female, 21 years old and above
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Good command in English

22-Mar-19

 

Applied
 • Min. 10 yrs’ experiencein IT system & Applications
 • Proven records in IT Project Manager role
 • Experience with projects in Digital Transformation

22-Mar-19

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 28 -35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชีการเงิน
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูป ของระบบบัญชีบริษัท

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing or related fields
 • At least 5 experience in carpets,flooring products
 • Multi-lingual, including knowledge of English

22-Mar-19

 

Applied
 • Take care of Chinese customers
 • Thai citizen with any experience, but freshy also
 • Workplace in Bangkok, and occasional overseas

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Communication Arts
 • Create content texts for communications
 • Knowledge of copy writing

21-Mar-19

 

Applied
 • Experience in Luxury Fashion is a strong advantage
 • 3-4 years experience in related filed
 • Knowledge of Store operations management

21-Mar-19

 

Applied
 • Confident communicate with international supplier
 • Have strong knowledge purchasing and procurement
 • Good remuneration and environment of working

21-Mar-19

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือน,Payroll
 • หอพักฟรี, อาหารฟรี 3 มื้อ
 • สวัสดิการดี,รายได้ดี

21-Mar-19

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • 10 + years experience in project management
 • PMO experience
 • Have knowledge in Retail Business & IT

21-Mar-19

 

Applied
 • 3 years’ experience in recruitment function
 • Good English proficiency
 • Experience recruitment in retail fashion industry

21-Mar-19

 

Applied
 • Expert in Excel
 • Fluent in English
 • Result-Oriented

21-Mar-19

 

Applied
 • ควรมีประสบการณ์ทำงานด้าน HR ได้หลายหน้าที่
 • สัญชาติไทย สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 • ประจำกรุงเทพฯ จ.-ศ. 8.30-17.30น. หยุดเสาร์-อาทิตย์

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Good command in written and spoken English
 • Posses “can do” attitude, entrepreneurial spirit
 • Bachelor degree or higher in Human Resources

21-Mar-19

 

Applied
 • Merchandise&Operation,Good in English
 • 55-70K base on Experience
 • work at ICONSIAM,Fashion retail business preferred

21-Mar-19

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 2 - 3 years’ experience as Assistant Store Manager
 • Proficiency in English language

21-Mar-19

 

Applied