• การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์การบริหารและ IT ไม่น้อยกว่า 11 ปี

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Education, Political Science
 • 3 years interpreting from English into Thai
 • Must be able to grasp the nuances, idioms

41 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in professional engineering
 • Minimum four years of progressively
 • TOEIC score at least 855 before the deadline

41 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting, finance
 • 2 years in vouchering, accounting
 • Must be able to use an automated accounting system

42 mins ago

 

Applied
 • 1 year in interpretation/translation is required.
 • Knowledge of Thai law enforcement
 • TOEIC score of at least 855 with your application

42 mins ago

 

Applied
 • สามารถใช้เครื่องมือช่างได้หลากหลาย
 • มีความรู้และใฝ่หาความรู้ในเทคโนโลยีใหม่
 • สามารถทำงานและใช้เครื่องมือช่างในการยกของ

42 mins ago

 

Applied
 • Completion of College study in accounting
 • One year progressively work experience in finance
 • Level III English and Thai(Good working Knowledge)

42 mins ago

 

Applied
 • Graphic Design Multi Media
 • Communication and Knowledge Management
 • Creative Problem Solving and Presentation Skills

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ใช้โปรแกรม excel และ Word ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในงานสารบรรณ

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
 • ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจาก สตช.

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
 • ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจาก สตช.

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 8 ปี

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 8 ปี

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 8 ปี

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 8 ปี

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 8 ปี

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 8 ปี

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 8 ปี

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 8 ปี

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 11 ปี
 • มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 11 ปี

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any IT-related field
 • 1-3 years of experience in IT support or helpdesk
 • Able to communicate in English

16-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Must be available to work on a rotational basis.
 • Must provide high level of customer service.
 • Primary point of contact for all internal/external

12-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • TOEIC score of at least 855.
 • Extensive knowledge of finance, budgeting

12-Oct-18

 

Applied
 • University degree in humanities or library
 • Building research library collections
 • Interpersonal and cross-cultural skills

12-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 1 year experience in budget & financial management
 • Basic working knowledge administrative/financial

12-Oct-18

 

Applied
 • A Bachelor’s degree in Software Engineering
 • Familiarity with systems analysis & basics of LAN
 • 1 year experience in a complex systems development

12-Oct-18

 

Applied
 • Completion of Secondary School or Local Mandatory
 • A minimum of two years of mail room experience
 • Speaking/Reading/Writing English, Thai is required

12-Oct-18

 

Applied
 • Completion of secondary school is required
 • One year of mail room experience
 • Speaking/Reading/Writing English,Thai are required

12-Oct-18

 

Applied
 • 5 year’s clinical, field or laboratory experience
 • M.D. degree and Thai medical certification
 • TOEIC score (Listening and Reading Section) of 855

12-Oct-18

 

Applied