• ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Aug-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Fluent in English writing and speaking.
 • สำรวจ วิจัย
 • หัวหน้าส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

21-Aug-19

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

21-Aug-19

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

21-Aug-19

THB16k - 25k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources
 • 5years’ experience in managerial role of HR
 • TOEIC score 855 is required

16-Aug-19

 

Applied
 • TOEIC score of at least 400 is required
 • 3 yeas’ experience in operating and maintaining
 • 2years of college or university studies

16-Aug-19

 

Applied
 • TOEIC score of at least 855 is required
 • Five years of experience in procurement
 • Bachelor's degree in business administration

16-Aug-19

 

Applied
 • TOEIC score of at least 250.
 • One year of surveillance detection experience
 • Completion of High School or equivalent

16-Aug-19

 

Applied
 • Completion of college or university studies
 • one year's administrative or clerical experience
 • Level III (Good working knowledge)

16-Aug-19

 

Applied
 • 2 years of post-qualification work as a nurse
 • TOEIC score of at least 600 is required
 • strong interpersonal skills

16-Aug-19

 

Applied
 • Completion of secondary school is required.
 • 2years of experience as a professional chauffeur
 • TOEIC score 400 is required

16-Aug-19

 

Applied