• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

10 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

10 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in Agricultural Economics
 • TOEIC score (Listening and Reading Sections) 855
 • 3 years of responsible marketing research

10 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of general office procedures
 • Excellent keyboarding and data entry skills
 • Basic knowledge of computer operation

10 hours ago

 

Applied
 • 2 years in finance, accounting, bookkeeping
 • Ability to analyze data, accounting
 • Strong writing and oral communication skills.

10 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in radio electronics fundamentals
 • Requires the incumbent to work rotating shifts
 • This is a non-supervisory position.

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • 5 day workweek
 • Base salary 18k - 20k (Negotiable)

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • URGENTLY REQUIRED
 • รับสมัครด่วน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • หากมีความรู้ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็ฯพิเศษ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

11-Dec-18

THB16k - 20k /month

Applied
 • รายได้ : 18,000 - 20,000+ บาท/เดือน
 • วุฒิการศีกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีผลคะแนน Toeic สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษในการ

07-Dec-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor in Business Administration,Accounting
 • 4 years experience in financial management work.
 • Proficiency in the use of IT applications

07-Dec-18

 

Applied