• เพศหญิง อายุ 37 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีความรู้เรื่องงานบุคคลอย่างดี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University Degree or equivalent
 • IT proficiency
 • Good command of English and Thai

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree/Master degree
 • 3-5 years of sales /key accounts is preferable.
 • Proactive and creative approach mindset.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานออนไลน์ และอินเตอร์เน็ต
 • โปรแกรมออกแบบต่าง Photoshop illustrator
 • ถ่ายรูป ถ่าย VDO ด้วยกล้องและมือถือได้

22-Mar-19

 

Applied
 • At least 5 years experience in administrative role
 • Bachelor’s/ Master’s Degree in management
 • TOEIC score of 650+

22-Mar-19

THB30k - 35k /month

Applied
 • Degree in Sustainable/Rural Development
 • Carries out assessments of the needs at community
 • Five-year experience min. in similar positions

22-Mar-19

 

Applied
 • International awareness and language skills
 • Writing Skill
 • Presentation Skill

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree/Master degree in Marketing
 • 3-5 years of Strategic marketingis preferable.
 • Good interpersonal and Analytical skills.

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in the field of social scien
 • Bachelor’s degree in social science or related fie
 • Willingness to travel for field work

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree required
 • Good command in English language skills
 • Interested in conservation works

22-Mar-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in business administration
 • 2 years of work experiences in the related field
 • Develop financial and business strategy

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Degree in logistics, management, administration
 • 10 years’ experience in operational management
 • Proven ability to think strategically

22-Mar-19

 

Applied
 • Bachelor or Diploma in Management or related field
 • 3 years experience in HR or Admin and demonstrated
 • Strong organizational skills

22-Mar-19

 

Applied
 • 3+ years of working experience in related field
 • Bachelor degree required
 • Fluent written and spoken Thai and English

22-Mar-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in social science or related
 • Preference for applicants with at least 1 year
 • Competence in MS Office programmes

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • at least 7 years of experience
 • Well rounded, and adaptive.
 • English proficiency at high level.

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Economics
 • At least 2 years of working experience
 • Experience in International

22-Mar-19

THB20k - 25k /month

Applied
 • Project coordinator is responsible coordinating
 • Bachelor / Master(MBA) or relevant
 • Minimum 1-3 year experience in Project Management

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์หรือทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อต่างๆอย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความเข้าใจในธรรมชาติของงานประชาสัมพันธ์

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any related field
 • Good communication in English
 • Basic skill in Photoshop or Adobe Programs

21-Mar-19

THB16k - 25k /month

Applied
 • plan and development of education/training project
 • implementation of education and training project
 • management of education and training project

20-Mar-19

 

Applied
 • 6 years of relevant experience in training
 • 5 years of experience with the ICRC
 • Thai as mother tongue

20-Mar-19

 

Applied
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตร์
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์

20-Mar-19

 

Applied
 • At least 5 years experience in Finance or Account
 • Background in Non-profit organization
 • Good command in English

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in library or related field
 • 3-5 years experience as librarian or similar
 • Skill in abstract writing and able to perform data

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Manage all logistics-related aspects
 • 2years work experience in a similar function
 • Contribute to reporting and the PfR process

20-Mar-19

 

Applied
 • University education, degree
 • 2 years of professional experience
 • Fluent in written and spoken English

20-Mar-19

 

Applied
 • At least 4 years of ICRC experience
 • Strong and proven competence in training design
 • Ability to share best practices

20-Mar-19

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยว
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 15 ปี
 • อยู่ในระดับผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Mar-19

 

Applied
 • Program Officer
 • Non profit organization
 • Coordinator

19-Mar-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เราต้องการคนที่พร้อมจะเติบโตไปกับองค์กรเราเท่านั้น
 • Main job requirements
 • Job benefits.

19-Mar-19

 

Applied
 • Master’s (preferred) or Bachelor university in HR
 • Legal knowledge is advantage
 • Excellent interpersonal skills

19-Mar-19

 

Applied
 • Fresh grad are welcome (Trainee)
 • Bachelor degree, Min 3 year exp (Assistant),
 • 21 annual days leave, life & health insurance

19-Mar-19

 

Applied
 • Five years’ experience in HR field
 • Minimum three years of demonstrated professional
 • Academic degree in relevant area

19-Mar-19

 

Applied
 • Good personality and service mind
 • Female, Korean
 • Reception, Trade, CSR, CRM, admin

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in coaching, teaching or training
 • Over 5-year management working experience
 • Passionate about education transformation

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduate are welcome as trainee
 • Excellent communication skill
 • 21 days annual leave, life & health insurance

19-Mar-19

 

Applied
 • Non -Profit Organisation
 • Research and Monitoring Specialist
 • M&E

18-Mar-19

THB70k - 120k /month

Applied
 • Degree or equivalent experience in Environmental
 • 3-5 years or more in research / investigation
 • Experience managing or team leading research

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Daily monitoring, analysis of public communication
 • Bachelor's Degree
 • Work Experience:1-2 Years

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่การตลาด
 • ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

18-Mar-19

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์

18-Mar-19

 

Applied