• มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน

2 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years of work experience in Procurement
 • Bachelor degree – Business Administration
 • Good communications skills in English

2 hours ago

 

Applied
 • 5 years’experience in Secretary/Personal Assistant
 • 3 yeas’ experience in Project Coordinator.
 • Understand in structure &culture of NGO/Non-Profit

7 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 years of experience in HRM /HRD /OD
 • Develop, Analyze and prepare HR Strategy
 • Experience in NGO/Non profit industries is a plus

7 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารจัดการโครงการ
 • วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน ขอโครงการ
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน ดี

15 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานติดต่อกับราชการ หรือจัดประชุม/อบรม/เสว
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประ
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
 • Telemarketing
 • Telemarketing
 • Telemarketing

16 hours ago

THB30k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • http://www.compassionth.com/?page_id=6350
 • Able to communicate in Thai, Karen and/or English.
 • This position will be considered to be full time.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3-5 years’ experience
 • Strong leadership and teamwork skills
 • Interest and skills for training staff

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in social science or related
 • 2 years experience in the field of social science
 • Willingness to travel for field work

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in social science
 • 1 year experience in the field of social sciences
 • Willingness to travel for field work

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experienced in Digital Marketing
 • Knowledge about website and social media
 • Came from NGO industry is preferred

11-Dec-18

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Advisor in monitoring, evaluation and learning
 • a minimum of 5 years experience

11-Dec-18

 

Applied
 • A degree Accounting
 • A minimum of 3 years of experience
 • Advanced skills in using MS Excel

11-Dec-18

 

Applied
 • A degree in a finance, accounting
 • Minimum of 3 years of experience
 • Ability to travel within the region

11-Dec-18

 

Applied
 • Very good command of English
 • Minimum of 3 years’ professional experience
 • Ability to provide IT support services

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree preferred
 • Minimum of 3-5 years of campaigning experience
 • Experience in an environmental/activist organizati

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Learning and Development
 • Good command of written and spoken English
 • Training

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Project coordinator is responsible coordinating
 • Bachelor / Master(MBA) or relevant
 • Minimum 1-3 year experience in Project Management

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Ability to work on all Financial aspects
 • Fast and friendly, international environments
 • Ability to manage a small team in finance

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่่งแวดล้อม
 • รักในงานท้าทาย ชอบการเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม

10-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างสุขภาพ

10-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน/การธนาคาร
 • มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
 • มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างสุขภาพ

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Fundraising Manager
 • Sales and Marketing
 • Job in Bangkok, Thailand

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Open House โครงการ นปร. รุ่นที่ 13
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80

09-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in any fields
 • Two years’ experience in community development
 • Experience working with children and youth

08-Dec-18

 

Applied
 • กำหนดรูปแบบรายละเอียดกิจกรรม นิทรรศการ การประชุม
 • ประสานงานกับบผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกิจกรรม นิทรรศการ

07-Dec-18

 

Applied
 • Finance Administration Management
 • Cash Management, Budget control and Reporting
 • Distribution of internal financial statement

07-Dec-18

 

Applied
 • At least 3-5 years of experience in HRM /HRD /OD
 • Strong analytical, planning & organization
 • Knowledge of labor law

07-Dec-18

 

Applied
 • At least 3-5 years’ experience in HRM and HRD
 • Knowledge of labor law
 • Analysis skills and Preparation of policies

07-Dec-18

 

Applied
 • Application Deadline:20 December 2018
 • Post-graduate degree in social work, public health
 • Minimum of five years of experiences

06-Dec-18

 

Applied
 • Application Deadline:20 December 2018
 • Relevant degree (Bachelors) in development studies
 • Experience with USAID, OFDA, UNICEF, ECHO, DFID

06-Dec-18

 

Applied
 • Want to work to make impact on social change
 • 0-5 years of work exp. in fundraising/marketing
 • 5 working days/week with 21 days annual leave/year

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Salary 15,000 - 25,000 baht per month
 • 1-3 years working experience
 • Non Governmental Organization

06-Dec-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

06-Dec-18

 

Applied
 • เขียนบทความ สร้าง content เพื่อส่งออกไปสื่อต่างๆ
 • บริหารจัดการช่องทางสื่อสารออนไลน์
 • บริหารจัดการงานแถลงข่าว ประสานงานสื่อมวลชน

06-Dec-18

 

Applied
 • Experience in Risk management or Sustainability
 • High interested in Environmental issue
 • Fluent in English

06-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชี
 • บันทึกบัญชี จัดทำบัญชีภาษีอากร จัดทำรายงานการเงิน

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Contribution to Thai Society/ Social Development
 • Excellent in English communication skills
 • Able to work up country (occasionally)

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Facilitate logistics for project implementation
 • Support proposal development activities
 • Ensure that project runs smoothly

06-Dec-18

 

Applied