• บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี
 • มีความรู้ความเข้าใจใน ISO29110
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และความสนใจในงานจัดการความรู้
 • สามารถรวบรวมองค์ความรู้เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ได้
 • หากมีประสบการณ์ตรงสายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Knowledge of secretarial and office administration
 • A minimum of 3 years experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Business/Public Administration
 • 5 years work experience in Administration
 • Proven track record of successful customer service

12 hours ago

 

Applied
 • Fundraising Manager
 • Sales and Marketing
 • Job in Bangkok, Thailand

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Knowledge of Inclusive Development
 • A minimum of 5 years experience

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานองค์กร
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีความตั้งใจที่จะทำงานกับองค์กรในระยะยาว

24-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษี งานกฎหมายธุรกิจ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

24-Sep-18

 

Applied
 • Degree or equivalent industry experience
 • Minimum of 5 years of related work experience
 • Willingness to work beyond normal working hours.

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the usage of computers and office
 • experience in handling of web-based management
 • Fluency in English and Thai

24-Sep-18

 

Applied
 • Support Administration and office operation.
 • Support procurement and finance functions.
 • Other support to programs and events

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Analyze and plan the resources for projects
 • Develop the resources' skill sets
 • Ability to manage the man hour of project staffs

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • work-life balance, international organization
 • English speaking work environment,
 • public diplomacy, media, communications, marketing

24-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ชอบทำงานเอกสารและการประสานงาน
 • ยินดีรับทั้งนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Establish Stakeholder Networks
 • Support youth community project implementation
 • based in Narathiwat, Thailand

24-Sep-18

 

Applied
 • พี่เลี้ยงเด็กที่ออสเตรเลีย มีสัญญาจ้างถูกกฎหมาย
 • รายได้ดี รับเงินรายสัปดาห์ และรับโบนัสเมื่อจบสัญญา
 • ที่พักและอาหารฟรี พัฒนาภาษาและท่องเที่ยวต่างประเทศ

24-Sep-18

THB16k - 35k /month

Applied
 • ทำความสะอาด
 • ทำกับข้าว
 • ซื้อของใช้ในบ้าน

23-Sep-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Receive, record and distribute in-coming
 • Assist in arranging travel logistics
 • Assist in maintaining office supplies

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Manage program office operations
 • Maintain inventory, assist in organizing meetings
 • Organize and manage official correspondence.

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Manage program office operations
 • Maintain inventory, assist in organizing meetings
 • Maintain relationships with employment agencies

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop and negotiate budgets
 • Ensure adherence to USAID grant
 • Reporting, record-keeping and audits.

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Solicit/collect bids, build bid comparison matrice
 • Make recommendations for vendor
 • Ensure adherence to USAID procurement regulations

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Solicit and collect bids, build bid comparison
 • Make recommendations for vendor selection.
 • Ensure adherence to USAID procurement

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Manage program transactions/undertaking general
 • Preparing, reviewing and facilitating payments
 • Entering data into financial accounting system

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Represent the program in all contractual/financial
 • Provide guidance on labor and tax regulations
 • Oversee accounting procedures

21-Sep-18

 

Applied
 • Design/implementation of Monitoring, Evaluation
 • Contracting/implementation of monitoring survey
 • Assist in the preparation and presentation

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Lead the design and implementation of TOGETHER
 • Ensure consistent approach, procedures
 • Work closely with government and NGO partners

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience
 • Support in administrative and payroll related task
 • Knowledge building and knowledge sharing

21-Sep-18

 

Applied
 • At least 3 years of progressively
 • Solid computer skills including proficiency
 • Fluency in written and oral English required

21-Sep-18

 

Applied
 • Customer
 • coordinar
 • Support

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • High School Education is required
 • University degree in Computer Science
 • Minimum 6 years of relevant work experience

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Project budgeting Controlling, Auditor
 • Working with partners particularly other NGOs
 • Fluent in Excel and English skill

21-Sep-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance, Accounting
 • 1 to 2 years of work experience
 • Proficiency in using MS Office, Internet, E-Mail

21-Sep-18

 

Applied
 • Positive attitude
 • Interest in the C-FREE study objectives
 • Excellent oral & written communication skills

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor of Arts or Science degree
 • Biological Sciences, Forestry, Social Sciences
 • Development Studies, Communications

20-Sep-18

 

Applied
 • Communications
 • PR
 • Director

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • IT Support
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Computer

20-Sep-18

 

Applied
 • Flexible, able to work after hours
 • Good spoken and written skills in Thai and Yawi
 • Basic English communication skills

20-Sep-18

 

Applied
 • Deliver administrative support to the team
 • Create creative content to support the team
 • Support in driving brand awareness and fundraising

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงาน 15 ปีขึ้นไป
 • บริหารและดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางภาษี

19-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท
 • ดูแลรับผิดชอบและบริหารแผนงาน/โครงการ
 • มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น

19-Sep-18

 

Applied
 • Experience at least three years in accounting
 • Prepare invoice lists with scanned documents
 • SAP experience is an advantage

19-Sep-18

 

Applied
 • Experience in coaching, teaching or training
 • Over 2 years' experience in training and support
 • Passionate about education transformation

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Charity Organization
 • Project Coordinator
 • Social Work, Foundation

19-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก
 • มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

19-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหาร
 • มีความสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น
 • สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่

19-Sep-18

 

Applied