• พี่เลี้ยงเด็กที่ออสเตรเลีย มีสัญญาจ้างถูกกฎหมาย
 • รายได้ดี รับเงินรายสัปดาห์ และรับโบนัสเมื่อจบสัญญา
 • ที่พักและอาหารฟรี พัฒนาภาษาและท่องเที่ยวต่างประเทศ

23-Jun-18

THB16k - 35k /month

Applied
 • 3+ years’ experience in administrative
 • Experience in charitable organisation or NGO
 • Excellent English written and spoken

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 3-5 years work experiences
 • Experience in NGO

22-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Mass Communications, Marketing
 • Experience in using Content Management Systems
 • 1-2 years of experience involving online marketing

22-Jun-18

 

Applied
 • Must be a Thailand permanent resident
 • An internationally focused position
 • Excellent writing & spoken English required

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Stimulating work in a multicultural setting
 • Excellent social benefits
 • Opportunities for training in specialized fields

22-Jun-18

 

Applied
 • Stimulating work in a multicultural setting
 • Opportunities for training in specialized fields
 • Excellent working environment

22-Jun-18

 

Applied
 • Stimulating work in a multicultural setting
 • Excellent social benefits
 • Opportunities for training in specialized fields

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in wildlife
 • Experience in natural resource management
 • Networks with government institutions

22-Jun-18

 

Applied
 • F2F FR experience ประสบการณ์ในการระดมทุนแบบF2F
 • sales experience ประสบการณ์ในการขาย
 • Team-leading experience ประสบการณ์ในการนำทีม

21-Jun-18

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Property Management
 • Minimum 3 Years of Experience
 • stock inventory management;

21-Jun-18

 

Applied
 • Non Profit Organization
 • Campaign Management
 • Project Management

21-Jun-18

 

Applied
 • Stimulating work in a multicultural setting
 • Excellent social benefits
 • Opportunities for training in specialized fields

21-Jun-18

 

Applied
 • Responsible for training requirement analysis
 • Learning and Continuous Development
 • Good Knowledge of Adult Learning Theories

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Project coordinator is responsible coordinating
 • Bachelor / Master(MBA) or relevant
 • Minimum 1-3 year experience in Project Management

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Business Development, Government/Public sector
 • Project Management, Development, BD
 • Non-Profit Organization, Business Development

21-Jun-18

 

Applied
 • Coordinate & liaison with Department of Employment
 • Minimum three years of demonstrated professional
 • Good knowledge of community development

21-Jun-18

 

Applied
 • Executive Secretary, Personal Assistant
 • Support top managements for general operation
 • Excellent command in English

21-Jun-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษี งานกฎหมายธุรกิจ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

21-Jun-18

 

Applied
 • Work with Thai business on labor and recruitment
 • Provide technical support, system improvements
 • Conduct workplace and management assessments

20-Jun-18

 

Applied
 • 3 years’ experience in Human Resources Management
 • Experience in a non-profit organization
 • Good knowledge in Thai labor law and legal concern

20-Jun-18

 

Applied
 • 1-2 year experience(s) in online marketing
 • Professional experience using social media
 • Good spoken and written English

20-Jun-18

 

Applied
 • Public Health
 • Minimum 5 Years of Experience
 • HIV-AIDS Concepts and Knowledge

20-Jun-18

 

Applied
 • BA in Accounting,Finance or other related fields
 • Prior experience in Accountant work,esp. US grants
 • Familiar with QuickBooks software is an advantage

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • deep commitment to education equity
 • proven track record of achievement
 • proven track record of team management

19-Jun-18

 

Applied
 • >5 years in corporate relationship management
 • Experience in Team management
 • Fluent in English

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • International organization
 • Salary with tax exemption
 • Accountant

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครซ้อฟต์ ออฟฟิส
 • สามารถทำงานร่วมกับเด็กด้อยโอกาส

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้
 • สามารถทำการสอนนักเรียนได้

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 4 ปี
 • สามารถทำการสอนนักเรียนได้ทั้งภาคภาษาไทย
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นระบบ

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 8 years of experience monitoring and evaluating
 • BA in social science or research related subject
 • Understand labor unions, worker rights, advocacy

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • การตลาด
 • การขาย
 • Marketing

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Taking care customers & getting event requirements
 • Bachelor’s Degree in related fields
 • At least 1 year of experience in event organising

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Arts or Science degree
 • At least 8 years of experience
 • Experience in climate and energy issues

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Social work degree, degree in Psychology.
 • Experiences working with trafficking survivors.
 • Case management/work with Multidisciplinary Team.

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตร์
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Experience at least five years in accounting
 • Experience working with NGOs fund accounting

18-Jun-18

 

Applied
 • Minimum three years of demonstrated professional
 • Experience in implementing donor-funded projects
 • Experience of working with children & communities

18-Jun-18

 

Applied
 • พี่เลี้ยงเด็กที่ออสเตรเลีย มีสัญญาจ้างถูกกฎหมาย
 • รายได้ดี รับเงินรายสัปดาห์ และรับโบนัสเมื่อจบสัญญา
 • ที่พักและอาหารฟรี พัฒนาภาษาและท่องเที่ยวต่างประเทศ

18-Jun-18

THB16k - 35k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree or equivalent
 • Effectively plan and prioritise own workload
 • Good interpersonal skills

16-Jun-18

 

Applied
 • Thai citizen, understand trade union, labor rights
 • Good verbal and written in English, Computer skill
 • Communication skills, self-directed, organized

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • ผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ

15-Jun-18

 

Applied
 • Stimulating work in a multicultural setting
 • Excellent social benefits
 • Opportunities for training in specialized fields

15-Jun-18

 

Applied
 • University degree
 • 2 years of experience
 • Excellent English

14-Jun-18

THB45k - 55k /month

Applied