• โฆษณา google ADS
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน illustrator หรือ Photoshop
 • หากมีความรู้เรื่องฟุตบอล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

5 hours ago

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • คอยบริการ ประสานงาน ดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆให้ลูกค้า
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์(สำคัญ)

5 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Post Update ข้อมูลข่าวสารบน Website
 • สามารถใช้สื่อsocial media facebook line@
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องฟุตบอลจะพิจารณาเปนพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Post Update ข้อมูลข่าวสารบน Website
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์,IT,การตลาด
 • ทำงานเป็นกะได้

5 hours ago

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงานกราฟฟิค ออกแบบโลโก้ แบนเนอร์ cut out
 • มีทักษะพื้นฐานในการออกแบบ ใช้โปรแกรม
 • มีความรับผิดชอบต่องาน ส่งงานตรงเวลา

5 hours ago

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 2 years’ experience in comparable position
 • Co-ordinating multi-sports facilities & events
 • Fluent in English and Thai both written and Spoken

23 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years of exp. in content marketing
 • Strong copywriting skill in Thai and English
 • understand health and fitness industry

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อนำเสนอสินค้าเพื่อวางจัดจำหน่าย
 • วิเคราะห์ยอดขาย แนวโน้มของตลาด ออกกลยุทธุ์
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

16-Jul-18

 

Applied
 • At least 5 years' experience in Customer Service
 • Excellent command of English
 • Automotive will be advantage

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Finance manager, finance controller
 • Accounting Manager
 • Finance Business Partner

15-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสานงานการตลาด
 • บัญชี, ธุรการ, ประสานงาน, การตลาด

15-Jul-18

 

Applied
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้านประสานงานต่างประเทศ
 • มีความละเอียด ตรงต่อเวลา

14-Jul-18

 

Applied
 • Minimum 5 years in Area Sales Management
 • Selling experience to MT and Dealer channel
 • Good command of English

13-Jul-18

 

Applied
 • Sales experience will be advantage
 • Experience in delivering impeccable CS
 • Connecting with people comes naturally

13-Jul-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • นำส่งภาษี ภพ.30 ภ.ง.ด 1 ภ.ง.ด 3 ภ.ง.ด 53
 • ทำรายงานประจำวัน Revenue Report และส่ง Email
 • บันทึก Pettry cash and Bank Statement ทุกวัน

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • รักงานบริการ
 • รู้ในเรื่องอาหาร และวัตถุดิบ
 • สามารถทำงานเป็นทีม

13-Jul-18

 

Applied
 • 2 years’ experience in comparable position
 • Experience in Organization Health & Safety.
 • Good command in English and computer literacy.

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality , Male only ,aged 23-28 years old
 • Bachelor degree Sports science or Marketing Field.
 • Rediscovering a passion for exercise.

13-Jul-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Business Administration, Social Sciences
 • 3 years of experience in secretarial
 • Discreet, detail-oriented, patience with willingne

13-Jul-18

 

Applied
 • Graduated from any field.
 • New graduates are welcome.
 • Able to work on alternative Saturdays.

13-Jul-18

 

Applied
 • 2 years’ experience in comparable position
 • Experience in Organization Health & Safety.
 • Good command in English and computer literacy.

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ด้านการตลาด การโฆษณา
 • จัดซื้อ

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

12-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years working experience.
 • Oversee all business transactions, cash management
 • Experienced in ERP system

12-Jul-18

 

Applied
 • Male with Thai nationality, age over 28 years
 • Degree in Facilities Management, Electrical
 • 5 years of experience in Facility management

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีจ่าย, การหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • รายงานภาษีมูล่าเพิ่ม

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Male with Thai nationality, age over 28 years
 • Degree in Facilities Management, Electrical
 • 5 years of experience in Facility management

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • experience in asset management is an asset
 • Able to work under minimal supervision and strive
 • Excellent communication skills

11-Jul-18

 

Applied
 • Experience managing project teams from automotive.
 • Strong command of written and spoken English.
 • Main interface to the customer. Problem solving.

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai, female
 • Organized and strong administration skills
 • Able to take responsibility & work independently

11-Jul-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in international relations
 • two years of experience in with an international
 • Demonstrated experience in liaising

11-Jul-18

 

Applied
 • Customer Service, CS and high performing team
 • Leadership skills with motivation and inspiration
 • Career development and people person

09-Jul-18

Salary negotiable

Applied