• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารทีมได้
 • สามารถออกแบบดีไซน์ได้ โดยใส่ไอเดียได้เต็มที่
 • เข้าใจระบบงาน และสามารถดำเนินงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง
 • 20-30 ปี
 • ปวช./ปวส./ปริญญาตรี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • ปวช./ปวส. สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย 20-35 ปี
 • ประสบการณ์งานโยธา ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปวส. สาขาโยธา

1 hour ago

 

Applied
 • จบปวส./ปริญญาตรื ด้านการเงิน หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • เรียนรู้งานได้ดี มีความขยันอดทน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้าน Admin&HR โดยตรงไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง / สำรวจ
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน ทาวน์เฮาส์ งานโรงงาน งานถนน

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • อายุ 23 -30 ปี
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

1 hour ago

 

Applied
 • experience in hotel and resort project
 • Project manager, site engineer, site architect
 • civil engineer, architectural

1 hour ago

 

Applied
 • degree in Accounting, Finance or Commercial Law
 • 5-year experience in professional tax accounting
 • Strong in taxation knowledge

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • lead process improvement projects
 • Six Sigma Black or Green Belt.
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • work on product quality to production sources
 • advise on material and quality aspects
 • work on concrete quality improvement and cost

1 hour ago

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD และ 3D MAX
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ค่าจ้างตามความสารถ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male Ages: over 30 year old
 • Bachelor’s degree in Safety with safety license
 • 3 years of working experience

1 hour ago

 

Applied
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ถ้ามีประสบการณ์งานก่อสร้างอาคาร

1 hour ago

 

Applied
 • ธุรการประสานงาน ด้านเอกสาร บัญชีเบื้องต้น
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ใช้ Program Pojjaman

1 hour ago

 

Applied
 • งานบัญชี รายรับ รายจ่าย ภาษี ภงด.1,3,53,ภพ.30
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารด้านงานบัญชี และ การเงิน
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปี ข่ึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมการทำงานของคนงานให้ได้ตามมาตรฐานและคุณภาพ
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปี ข่ึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ประมาณราคาและ จัดทำ BOQ ประสานงานด้านจัดซื้อ
 • ปริณญาตรี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ พิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสานงานเจ้าของโครงการ

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสานงานเจ้าของโครงการ

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ประสานงานจัดซื้อ สินค้า จัดเตรียมวัสดุเข้าหน่วยงาน
 • ประสบการด้านจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • จัดหาวัสดุอุปกรณ์ วางแผนการสั่งซื้อ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามาถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

1 hour ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied

Engineer

Kiden (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • เขียนแบบ ใบเสนอราคา ตามที่นายมอบหมายงานได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้
 • สามารถควบคุมงานที่หน้างานของลูกค้าได้

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถขับรถได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 • ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย มีมนุษยสัมพันธ์

1 hour ago

 

Applied
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความขยัน
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่

1 hour ago

 

Applied
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความขยัน
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่

1 hour ago

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • Logistics: new business opportunities
 • Provide a profitable solution for clients
 • Provides technical design for logistics solutions

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineer
 • Experienced with mechanical design
 • Review and analyze specifications, sketches

1 hour ago

Salary negotiable

Applied