• กำลังศึกษาชั้นปี 3 หรือ ปี 4 สาขาวิชาบัญชี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สมัครงานผ่านทาง "Apply Now"

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • กำลังศึกษาชั้นปี 3 หรือ ปี 4 สาขาวิชาบัญชี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • นักศึกษาฝึกงาน – แผนกบัญชี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.0
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ปวช. หรือ ปวส. ทางการบัญชี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางบัญชี
 • เงินเดือน 15,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp. in IB, Corp.Fin. or Financial Advisory
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

6 hours ago

 

Applied
 • Sales experience - Negotiation Skills
 • Outgoing person
 • able to travel

13 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Strategic/financial planning and analysis
 • Budgeting and planning processes
 • Financial close, consolidation & Reporting

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • Administrative and management skills
 • Strong and effective communication in English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent communication skills
 • Excellent command of English
 • Ability to learn new software applications

14 hours ago

 

Applied
 • In-house lawyer for PwC's internal client.
 • Minimum 5 years experience in law firm or MNCs.
 • Excellent command of English.

14 hours ago

 

Applied
 • work permit, visa, government,immigration
 • ministry of labour, good english, time management
 • logical thinking,service minded,good communication

14 hours ago

 

Applied
 • Vocational Certificate/ Bachelor’s degree
 • Minimum 1 year of experience
 • Computer literacy (Excel and Express is a must)

14 hours ago

 

Applied
 • Personal Assistant
 • Good Command in English
 • Proactive with Can-Do Attitude

14 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Mathematic, Statistics
 • Experience in internal audit or fraud
 • Experience in SAS, R, Tableau, TIBCO Spotfire

14 hours ago

 

Applied
 • 3 – 4 years in audit or internal audit.
 • Demonstrated attention to details.
 • Good interpersonal and teamwork skills.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English
 • Good Chinese
 • Admin

14 hours ago

 

Applied
 • 5 years of relevant working experience
 • competent in both written and spoken English
 • Proactive attitude

14 hours ago

 

Applied
 • IT Consultant, Technology Consultant
 • Bridge the gap between IT and Business
 • Business Analyst, PMO, PM

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Arrange document for filing.
 • Benchmark numerical data
 • Other assignments as assigned

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Tax compliance services
 • Accounting backgroung
 • Good command of English

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Oversee all the company's facilities.
 • 2-5 years working experience.
 • Salary negotiable.

08-Jul-20

 

Applied
 • Testing and evaluating new programs
 • Maintaining and upgrading existing systems
 • Writing and implementing efficient code

08-Jul-20

 

Applied
 • IT Auditor, IT Application (Oracle)
 • Certification (CISA, CISSP, CISM)
 • IT risk assessment

08-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting.
 • Fluency in spoken and written English
 • Proactive, positive and can do attitude.

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Customs Advisory
 • International Trade
 • 3 - 9 years of working experience

08-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • Holding a CPD license is a must
 • At least 4-year working experience in accounting

08-Jul-20

 

Applied
 • Human Capital
 • HR consultant
 • Human Resource Management

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Financial Due Diligence
 • Financial Valuation
 • Financial Restructuring (M&A)

08-Jul-20

 

Applied
 • Transfer Pricing
 • Excellent command of English
 • Tax Consulting

08-Jul-20

 

Applied
 • Python / SQL / Scala / C#
 • Analytical software (e.g. Tableau, PowerBI)
 • Ability to analyze and break down complex concepts

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years of experience as a .NET developer
 • Good knowledge of Microsoft stack
 • Sound knowledge of SQL Server and store procedures

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Deals strategy
 • Market sizing/market research
 • Pre and post integration plan

08-Jul-20

 

Applied
 • Support users
 • VMware
 • Linux server

08-Jul-20

 

Applied
 • At least 4 years’ related experience
 • Familiarity with OECD guidelines
 • Good command of English

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Finance, Investment Banking
 • Merger & Acquisition
 • Business valuation and financial modelling

08-Jul-20

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี
 • ปิดงบการเงิน

08-Jul-20

THB16k - 25k /month

Applied
 • Pre-deal integration plan
 • Financial due diligence
 • Mergers and acquisition

08-Jul-20

 

Applied
 • Maintain and monitor project plans
 • Ensure document is maintained appropriately
 • Liaise with clients; scope, requirement, objective

08-Jul-20

 

Applied
 • IT Audit, IT compliance, IT governance
 • Emerging technology Risk, Data protection
 • Cyber security, Network audit

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 本科或以上学历;
 • 具有HSK5级(总分200以上)或HSK6级(总分180以上)证书(泰国人);
 • 较强的团队协作及执行能力,(偶尔出差);

07-Jul-20

THB20k - 45k /month

Applied
 • Accounting/Auditing Background.
 • Indirect Tax, VAT, W/H, SBT, Duty
 • Excellent English communication

07-Jul-20

 

Applied
 • Education background in Accounting
 • Advisory services in Accounting & Reporting Risk
 • Experience 3-5 years advisory service in Banking

07-Jul-20

 

Applied
 • Technical Support Officer (IT)
 • Good technical knowledge in computer hard/software
 • Good English communication both writing/speaking

07-Jul-20

 

Applied
 • Age 22 years at least
 • Bachelor degree in Accounting
 • Understand and able to communicate in English

07-Jul-20

 

Applied
 • BA degree in Accounting
 • 5 years exp. in accounting or audit function
 • Experience in audit field from Big 4

07-Jul-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ Internal Audit 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Data Analytics
 • Development of analytics approach, capability
 • Ability to explain technical to a non-technical

07-Jul-20

 

Applied
 • Knowledge in Information Risk Managemnt
 • Business Consulting Mindset
 • Dynamic Working Environment and Various Industries

07-Jul-20

 

Applied