• ปวช. สาขาบัญชี
 • ทำใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • ปวช. สาขาบัญชี
 • ทำใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • ปวช. สาขาบัญชี
 • ทำใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • experience in business process analysis
 • experience in manufacturing
 • experience in supply chain

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting degree, excellent in English
 • Provide internal audit & control advice to clients
 • Strong communication and analytical skills

4 hours ago

 

Applied
 • Perform all matters in legal-related
 • Conduct compliance & risk assessments
 • Assist internal clients to evaluate compliance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proficiency with Excel
 • Fresh Graduates are welcome
 • Fluency in both Thai and English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law or higher
 • Having Lawyer License
 • More than 5-year experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experiences in corporate matters
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Possesses Thai Lawyer License
 • All aspects of legal work

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in Japanese,Good command in English
 • At least 5 years experience in a consulting
 • Excellent analytical, communication

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law or higher
 • 1 - 3 years experience in corporate matter
 • Fluent in English, both speaking and writing

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven experience in auditing
 • Confident communication and presentation skills
 • Good command of English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Law and above
 • 3 – 7 Year working experience
 • Corporate law/compliance/reorganization/M&A

4 hours ago

 

Applied
 • Cost Accountant
 • ERP System
 • Cost Controller

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Assistant
 • International firm
 • Good command in English

11 hours ago

 

Applied
 • พนักงานบันทึกข้อมูลทางบัญชี
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • สอบพิมพ์ดีดและสัมภาษณ์ ผ่านการพิจารณาทำงานได้ทันที

14 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • Age 23 years above and fresh graduated
 • Bachelor’s degree in accounting field.
 • At least 0 - 2 years experience in accounting

17 hours ago

 

Applied
 • Admin
 • Accounting
 • New graduated

17 hours ago

 

Applied
 • Indirect Tax (Customs)
 • International trades: Import and Export goods
 • Tax Consultant

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 year experience in IT audit
 • Business Consulting Mindset
 • Knowledge in Information Risk Managemnt

17 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years of work experience
 • Experience on web service or web API integration
 • Familiar with Web&Mobile Application development

17 hours ago

 

Applied
 • Data Analytics
 • Advise solutions of data management issues
 • Strong project management skills

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Periodic management reporting
 • Analyse the significant variances
 • Maintain client database

17 hours ago

 

Applied
 • Secretarial Skills, Communication Skills
 • Management Skills
 • Service Mind

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp. in admin, customer service, or secretarial
 • Perform admin and secretarial task to the team
 • Can-do attitude, service minded, results-oriented

18 hours ago

 

Applied
 • Years of experience in HR professional role
 • Recruitment, Employer Branding, Employee Relations
 • Strong interpersonal and communication skill

18 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting, AIS, or other related fields
 • Solid exp in Finance and accounting process
 • Background in consulting or client serving role

18 hours ago

 

Applied
 • พิมพ์เอกสารงบการเงิน รายงานและแบบฟอร์มต่างๆ
 • มีทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ

22 hours ago

 

Applied
 • Accounting Degree prefered;Finance also considered
 • 6-8 years experience preferably in banking sector
 • solid knowledge of project management life cycle

22 hours ago

 

Applied
 • Data Analytics
 • Knowledge of data tools
 • Audit Analytics

22-Aug-17

 

Applied
 • Audit Analytic
 • data analytics
 • Good communication skills

22-Aug-17

 

Applied
 • Secretarial Skill, Communication Skill,
 • Management Skill,
 • Service Mind

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in a financial control role
 • Good command of English and strong computer skills
 • CPA is preferable

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 10 years’ experience working in an inte
 • Ability to prepare management and financial accoun
 • Strong communication skills, good at analyzing and

22-Aug-17

 

Applied
 • Minimum of 5 years in Human Resource
 • Experience in HRM
 • Background in services industry

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี อายุไปไม่เกิน 25 ปี
 • เบี้ยเลี้ยง 300/วัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ฝึกอบรมภายนอก 16 ชม. ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพ

22-Aug-17

 

Applied
 • Master or Bachelor’s degree in Accounting
 • CPA qualification preferred
 • 10+ years’ experience of auditing experience

22-Aug-17

 

Applied
 • Overall accounting transactions
 • Local GAAP and US GAAP
 • MNC manufacturing

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate law
 • Team player with good communication skill
 • Regulatory law and legal aspects

22-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Finance/Accounting, Economic
 • Good knowledge and experience in ICAAP
 • Risk management experienced in banking industry

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Perform data integrity check
 • Monitor outstanding client opportunity records
 • Maintain client database

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Accounting, Business Administation
 • Economics, Researcher, Management, Repoting
 • English, Microsoft Office, VLOOKUP, PivotTable

22-Aug-17

 

Applied
 • Marketing &Communication Internal Communication
 • Social media Advertising
 • Creativity

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Support professionals in managing internal risks
 • Provide help desk supports, Compliance audit
 • Perform risk compliance review

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Accountant, AP
 • SAP, ERP
 • Good Command in English

22-Aug-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Hold an internationally accounting qualification
 • Strong technical skills
 • Support regional projects

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command of English language
 • Work on a number of projects in the auditing area

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied