• ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี

31-Jul-20

 

Applied
 • real estate, project development, infrastructure
 • construction, planning, management, implementation
 • project planning, architechture, multitask

31-Jul-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • A portfolio showcasing previous work
 • Follow the brief of our Creative Director
 • BS/BA in Fine Art (with a sculptural/ceramic focus

30-Jul-20

 

Applied
 • Min 3 Years Experience in Interior Design
 • Knowledge of Trends, Materials, Luxury Lifestyle
 • Able to Use AutoCAD

29-Jul-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • BS/BA in Architectural or Product Design
 • Transform the idea into a 3D model
 • Follow the brief of our Creative Director

29-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?