• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Project ,Auto CAD

20 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
 • เนื้องานที่ทำไม่ได้อยู่กับที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • ใช้งาน Autocad3D , invertor, solid works
 • ทำ working drawing งานไม้และ Fitting parts

13-Aug-17

 

Applied
 • degree in electrical or electronics engineering
 • Experience in PCB layout design
 • Creation, maintenance and update of BOMs

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Product Developer, Merchandiser, Apparel
 • Garment/Textile, Chemical, Patterns
 • Clothing, Product development manufacturing

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

09-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.