• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ความรู้ด้านวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน

30 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านงานออกแบบระบบท่อ
 • ความรู้ด้านวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

30 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in engineering field.
 • Product design, product development.
 • Provide drawings.

30 mins ago

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-30 years old
 • Bachelor’s degree in Chemical, Mechanical
 • Experience in Production engineer

31 mins ago

 

Applied
 • Male or Female, Aged 35 years up, Thai nationality
 • Bachelor's degree of Mechanical Engineer
 • 5 years, Experience in Design Engineer

24-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เงินเดือน 20-50K
 • ปรับเงินเดือนทุกๆ 6 เดือน
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Aug-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years experience Tool & Design Product, Improvem
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • knowledge in 5S, KAIZEN, Six Sigma, SPC, QC 7

23-Aug-19

 

Applied
 • Male, age over 35 years old.
 • Bachelor's degree in Tools Engineering
 • Experience in design and operated tools

22-Aug-19

 

Applied
 • TOEIC Score at least 400 points.
 • Having the experience in Packaging Design
 • Knowledge in Auto CAD , 2D and 3D program.

22-Aug-19

 

Applied
 • Tank Designer
 • Tank Construction Designer
 • Designer

22-Aug-19

 

Applied
 • Designer ในหลากหลายรูปแบบ
 • บริษัทไทย ธุรกิจสากล
 • โอกาสในการเจริญเติบโตไปกับองค์กร

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Mold Design by 3D
 • use CNC, EDM, WEDM, HGR program for Mold Making
 • 2-3 year work experience in Mold function.

21-Aug-19

 

Applied
 • Global Automotive Supplier Manufacturer
 • High Reputation Organisation
 • Career Progression

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in mechanical engineer
 • 2 years’ experience in mechanical design
 • CAD experience, DraftSight or SolidWorks preferred

20-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Production Engineering
 • Textile and Garment technology or related fields
 • Knowledge of Microsoft office

20-Aug-19

 

Applied
 • Male, age 25-35 years old.
 • 2 years experience working in mechanical design.
 • Understanding of MCB Electrics

20-Aug-19

 

Applied
 • Male, age over 35 years old.
 • Bachelor's degree of Mechanical Engineering
 • 3 years experience in product development

14-Aug-19

 

Applied