• ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
  • การศึกษา ปวช-ป.ตรี ทุกสาขา หรือเครื่องกล,ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบ,ออกแบบมาแล้ว 1- 3 ปี

20-Sep-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

15-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.