• วุฒิ ปวช.ถึง ปวส.สาขาช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล
  • มีพื้นฐานงานช่าง ละเอียด รอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด
  • อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?