• ระดับการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี
  • ประสบการณ์บริหารงานร้านอาหารอย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีใจรักในงานบริการ และงานด้านร้านอาหาร

28-May-20

 

Applied
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความรับผิดชอบในงานของตน มีความซื่อสัตย์ ขยัน

28-May-20

Salary negotiable

Applied
  • Menu Planner, Japanese Speaking, JLPT N3 or up
  • Japanese Restaurant Chains, Japanese foods
  • Menu Planning, Costing, Pricing, BTS access

17-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?