• เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี สัญชาติไทย
  • ปริญญาตรี การบริหารโรงแรม หรือ การตลาด
  • ประสบการณ์งานบริหารจัดการห้องพักในตำแหน่ง HM/RM

08-Aug-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.