• เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ดูแลบริการลูกค้า รับออเดอร์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in F&B field
 • Good command in English
 • Be able to manage restaurant

11 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age not over 35 years old
 • Bachelor’s degree in any field
 • Identifying great restaurants, bars etc

14 hours ago

 

Applied
 • Can speak English
 • Can use Microsoft Office
 • Can work 6 days/week

14 hours ago

 

Applied
 • Focusing in financial analysis
 • Lead forecasting and annual budgeting process
 • Develop training for senior and middle management

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Focusing in financial analysis
 • Lead forecasting and annual budgeting process
 • Develop training for senior and middle management

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ดูแลบริการลูกค้า รับออเดอร์

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ดูแลควบคุมพนักงานที่อยู่ในร้านให้มีระเบียบ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ดูแลควบคุมพนักงานที่อยู่ในร้านให้มีระเบียบ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

20 hours ago

 

Applied
 • At least 3-year experience of relevant office work
 • Make appointments, travel reservations
 • Organise existing resources / information material

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • At least 5 years of experience in managerial
 • At least 2 years of experience in operations

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Operation/ Area Restaurant Manager
 • Minimum 8 years' experience, Chain Restaurant
 • Bachelor in any field, Good in English

20 hours ago

 

Applied
 • Managing strategy implementation
 • Minimum of 12 years’ experience in hostel / hotel
 • Liaising with hostel managers to create sales plan

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, male or female aged 20-35 years
 • English communication skills (verbal / written)
 • Professionalism Negotiation skills

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, male or female aged 20 ~ 35
 • English communication skills (verbal / written)
 • Negotiation skills Professionalism

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handles complains and customer service function
 • Manage call center
 • Good English Communication skills

20 hours ago

 

Applied
 • Having responsibility for business performance
 • Female or male, age between 35 - 45 years old
 • At least 7 years’ experience of managing fast food

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality and Male/Female 35-45 years
 • 3 years’ experience as pastry chef
 • Manages all day-to-day operations of the pastry

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาไม่ระบุ

20 hours ago

 

Applied
 • Fluent English
 • At least 3 yrs experienced in Travel Industry
 • Have knowledge in MICE Market

21-Sep-17

 

Applied
 • Excitement to build a new hotels brand
 • Experiences in Architecture and Interior Managing
 • Passion to learn new things and grow,good attitude

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี รักงานบริการ
 • จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบการ

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ดูแลบริการลูกค้า รับออเดอร์

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in F&B field
 • Good command in English
 • Be able to manage restaurant

21-Sep-17

 

Applied
 • บริษัทฯมีความมั่นคง เปิดมา 26 ปี
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • รับทั้งมีบัตรหรือรอบัตร

21-Sep-17

 

Applied
 • New restuarant experience
 • Working with Michelin Chefs from arounf the world
 • Good benefit and training

21-Sep-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ดูแลควบคุมพนักงานที่อยู่ในร้านให้มีระเบียบ

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี รักงานบริการ
 • จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบการ

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ดูแลบริการลูกค้า รับออเดอร์

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Good personality
 • Good english skill in communication
 • good knowledge in real estate

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent English communication and writing
 • 2 years experience in hotel industry
 • Sales and quality driven approach

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Developing pricing strategies for rooms & package
 • Bachelor’s degree in Business or a related field
 • At least 2 years of revenue management

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Take care of Roaming roll out for BU on site
 • Be contact point and support for roaming partners
 • Drive on roaming service project

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for overseeing food processing
 • Bachelor's Degree in any fields
 • At least 5 years experience in F&B Manager

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain budget for all stores in all areas
 • Ensures all service standards are achieved to Comp
 • Compile and maintain all process and procedures

21-Sep-17

 

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in Front Office or Food and Beverages
 • Passion to learn new things and grow,good attitude

21-Sep-17

 

Applied
 • More than 5 years' experience in related field
 • Age : 30 or above
 • Sous Chef

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to travel to hotels within selected region
 • 3 years General Manager level upscale hotel
 • Bachelor’s degree in Hospitality Management

21-Sep-17

 

Applied
 • High School Diploma or equivalent.
 • College Degree preferred.
 • 3 -5 years management experience.

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.