• สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานที่รับสมัคร 2 ปี
 • สามารถใช้ cloudbeds เป็นหรือพร้อมที่จะเรียนรู้

6 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารในแต่ละวัน
 • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานที่รับสมัคร 2 ปี
 • สามารถทำอาหารตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

6 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งออเดอร์ให้แก่ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ช่วยงานอื่น ๆ ภายในร้าน
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์การทำงานในโรงแรมอย่างน้อย 3 ปี
 • เงินเดินตามประสบการณ์ คุยกันได้
 • มีที่พักและอาหารให้

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 4 year bachelor's degree in culinary
 • Excellence in Culinary Arts
 • Station : Koh Lanta, Krabi, Thailand

27-May-20

 

Applied
 • มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการนำส่งบริการด้านอาหาร
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า
 • มีใบประกาศนียบัตรการประกอบอาหาร

26-May-20

 

Applied
 • รับผิดชอบการทำความสะอาดห้องพัก
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับงานทำความสะอาด
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด

26-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
 • มีใจรักในงานบริการ

26-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทั่วไป
 • มีใจรักในงานบริการ

26-May-20

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถจัดรถได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-May-20

 

Applied