• จัดส่งออเดอร์ให้แก่ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด
  • ช่วยงานอื่น ๆ ภายในร้าน
  • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

13-Aug-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

13-Aug-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

13-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?