Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 36 jobs
  KAMU KAMU Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ในธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม
  • มีภาวะผู้นำที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทักษะการบริหารทีมงานยอด ทักษะกาารขายเยี่ยม
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo

  Operation Manager - Condominium

  Sansiri Public Company Limited
  Bangkok
  • บริหารจัดการคอนโดมิเนียมให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  Abundance 313 Co., Ltd./บริษัท อบันแดนซ์313 จำกัด's banner
  Abundance 313 Co., Ltd./บริษัท อบันแดนซ์313 จำกัด's logo

  Financial Advisor / ที่ปรึกษาด้านการเงิน

  Abundance 313 Co., Ltd./บริษัท อบันแดนซ์313 จำกัด
  Bangkok
  • ให้ความรู้และแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการเงินแก่คนที่สนใจ
  • เหมาะกับผู้ที่อยากบริหารเวลาเองและได้ค่าตอบแทนสูง
  • เป็นงานเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งเพื่อความมั่นคง
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  พนักงานประจำร้าน PIZZA HUT พื้นที่กรุงเทพ

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า
  Next