Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 34 jobs
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo

  Barista/พนักงานร้านกาแฟ

  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage
  Bangkok
  • จบวุฒิการศึกษา ป.6 - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • รักการดื่มกาแฟ มีความสนใจและมีความรู้เกี่ยวกับกาแฟ
  Abundance 313 Co., Ltd./บริษัท อบันแดนซ์313 จำกัด's banner
  Abundance 313 Co., Ltd./บริษัท อบันแดนซ์313 จำกัด's logo

  Financial Advisor / ที่ปรึกษาด้านการเงิน

  Abundance 313 Co., Ltd./บริษัท อบันแดนซ์313 จำกัด
  Bangkok
  • ให้ความรู้และแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการเงินแก่คนที่สนใจ
  • เหมาะกับผู้ที่อยากบริหารเวลาเองและได้ค่าตอบแทนสูง
  • เป็นงานเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งเพื่อความมั่นคง
  KAMU KAMU Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ในธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม
  • มีภาวะผู้นำที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทักษะการบริหารทีมงานยอด ทักษะกาารขายเยี่ยม
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo

  Operation Manager - Condominium

  Sansiri Public Company Limited
  Bangkok
  • บริหารจัดการคอนโดมิเนียมให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  Next