• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความกระตือรือร้นและสามัคคีกับเพื่อนร่วมงาน
 • มีความพร้อมที่จะพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • RTD, Ready to Drink, Powder, Spay Dry
 • Milk, Milk powder, Bulk liquids, Spay Dry
 • Nutrition, UHT, Powder

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Japanese candidate only
 • Can speak & listen English in conversational
 • Able to work under pressure and flexible time

01-Jun-20

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

01-Jun-20

 

Applied
 • จัดส่งออเดอร์ให้แก่ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ช่วยงานอื่น ๆ ภายในร้าน
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

01-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

01-Jun-20

 

Applied
 • งานศูนย์การค้า
 • สวัสดิการดี
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

28-May-20

Salary negotiable

Applied