• ประสบการณ์ในการบริหารงานขายธุรกิจอาหาร
  • Service excellentให้กับลูกค้าเพื่อสรรหาบริการที่ดี
  • มีภาวะผู้นำ สามารถวางแผน บริหารจัดการกำลังคน

01-Jun-20

 

Applied
  • Solid procurement experiences with pre-opening
  • Excellent English, communication and negotiation
  • Team player, multi-tasking and great coach

29-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?