• อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ ด้านการบริหารโรงแรม 4-5 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Airline catering
 • Food Science / Food Technology
 • shift rotation, 2 days off per week

15 hours ago

 

Applied
 • Catering
 • Costing&pricing
 • New Graduated

21-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor Degree of Food Science or Relevant field
 • Have knowledge about food industrial,food additive
 • 1 years professional experiences

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of working experience
 • A keen interest in the food industry
 • Ensure smooth operations at the factory

16-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Strong leadership and people skills
 • Able to work flexible days/hours
 • Fluent in English

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years with a successful track
 • Able to work flexible days
 • Computer literate

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied