• มีประสบการณ์เบเกอรี่เกิน 5ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bakery
  • ไม่รับพิจารณาผู้ที่ทำเบเกอรี่ไม่เป็น

20-May-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?