• ปริญญาตรี/โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยันและอดทน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-Feb-20

THB20k - 35k /month

Applied
  • Safety Officer (จป.วิชาชีพ) อายุ 22-30 ปี
  • ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ดี

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?