• เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  • จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Aug-17

 

Applied
  • มีความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยภายในโรงงาน
  • มีความเป็นผู้นำ และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

17-Aug-17

 

Applied
  • Completed education of not below Bachelor’s Degree
  • Experience in MRP is must
  • Experiences in project planning

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.