• ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • จป.วิชาชีพและผ่านการอบรมเพิ่มเติม 42 ชั่วโมง
  • ทำงานด้านความปลอดภัย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Safety
  • SHE management
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

28-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?