• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 • มีความรู้ เรื่อง กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
 • ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน(00.00-05.00 น.)ได้บางครั้ง

57 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Physics/Material Sciences/Etc
 • 3+ Yrs in Metrology, Calibration, QC or QA
 • Good Command of English

01-Jun-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • World leader in sensor based sorting equipment
 • International and multicultural environment
 • Hight opportunity for career growth

01-Jun-20

THB55k - 70k /month

Applied
 • Global medical devices company
 • Sterilisation process validation
 • Opportunity to engage on a global scale

27-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?