• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สามารถใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
  • Conducting accident investigations.
  • Conduct compliance checks review safety security
  • Emergency and Crisis response

13-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?