• จป.วิชาชีพ มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีความท้าทายและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่คุ้มค่า

8 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Understanding on ISO and OHSAS.
 • Unless 3-5 years constriction safety experience
 • Good English talking

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Global medical devices company
 • Sterilisation process validation
 • Opportunity to engage on a global scale

03-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 • มีความรู้ เรื่อง กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
 • ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน(00.00-05.00 น.)ได้บางครั้ง

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Physics/Material Sciences/Etc
 • 3+ Yrs in Metrology, Calibration, QC or QA
 • Good Command of English

01-Jun-20

THB30k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • World leader in sensor based sorting equipment
 • International and multicultural environment
 • Hight opportunity for career growth

01-Jun-20

THB55k - 70k /month

Applied
 • Bachelor degree of Occupational Health & Safety
 • 5 year experience on site HSE audit
 • Good commend in written and spoken in English

29-May-20

 

Applied